Adventní Misijní jarmark ve farnosti Kralice na Hané

Popis:

Srdečně Vás zveme na Adventní Misijní jarmark, který se uskuteční 3. 12. 2023 v kostele Nanebevzetí Panny Marie v Kralicích na Hané.

Přijďte si vybrat s krásných výrobků a materiálů papežských misií. Výtěžek podpoří projekty Papežského misijního díla dětí v chudých misijních zemích.

Těšíme se na Vás!