Adventní Misijní jarmark ve farnosti Lubina

Popis:

V neděli 10. 12. 2023 po mši svaté, která je v 8:30h v kostele sv. Václava ve farnosti Lubina, pořádáme s dětmi z Misijního klubka ve farnosti Lubina adventní Misijní jarmark.

Výtěžek z Misijního jarmarku podpoří projekty Papežského misijního díla dětí v chudých misijních zemích.

Všichni jste srdečně zváni!

Pořadatel: Misijní klubko Lubina