Adorace s Misijním klubkem v Ústí nad Orlicí

Popis:

Zveme Vás 19. března 2023 do farností Ústí nad Orlicí, kde proběhne duchovní obnova. V čase duchovní obnovy bude na faře setkání dětí nejen z Misijního klubka a v 17 hodin povedou misionáři z Papežského misijního díla dětí adoraci.

O přestávce bude možnost občerstvení na faře zajištěné Misijní cukrárnou.