Příspěvky se štítkem Indie

Dopisy z misií – Indie – biskup Dr. James Thoppil o aktuální situaci

Zdravím vás z Kohimy.

Děkuji vám upřímně za vaši velkou starost o naši zdejší misii, zejména v souvislosti s rozsáhlým šířením infekce Covid-19. Doufám, že u vás je vše v pořádku a modlím se za to, abyste vy i vaši dárci zůstali zdraví.

Tady v Nagalandu a vIndii obecně jsme momentálně stále uzavřeni v tzv. lockdownu, abychom zabránili šíření pandemie Covid-19. Naplňuje nás ale nadějí a optimismem slib našeho předsedy vlády, který na začátku června prohlásil, že centrální vláda zajistí bezplatné očkování pro všechny osoby starší 18 let. Pokud nebudeme očkováni co nejdříve, může být situace v Indii brzy katastrofální.

Během druhé vlny zatím v Indii zemřelo asi 200 řeholních sester a 190 kněží. Děkuji Bohu, že všichni kněží a řeholníci v naší diecézi jsou zatím v pořádku, i když se zde infekce také šíří.

Neustále se modlíme, aby nás i nadále Bůh ochraňoval. Prosím, myslete na nás i vy ve svých modlitbách.

Během druhé vlny byl jedním z velkých problémů, kterým jsme čelili, nedostatek vhodného místa pro karanténu, izolaci a urgentní příjem, zejména pro kněze a řeholní sestry. Máme sice malé zdravotní středisko (jen se čtyřmi malými pokoji a osmi běžnými postelemi), ale momentálně ho využívají lidé z venku, kteří sem denně přicházejí kvůli lékařské péči, protože se nachází v těsné blízkosti nemocnice, kam přicházejí lidé se všemi druhy nemocí. Proto je jednou z našich nejnaléhavějších potřeb zbudování izolačního oddělení s minimálně 10 pokoji (pět pro muže a pět pro ženy) a alespoň ze dvou pokojů udělat jednotku intenzivní péče. Celkové náklady na zbudování tohoto oddělení činí přibližně 70 tisíc amerických dolarů. Toto je v současnosti velmi naléhavá potřeba naší diecéze, na kterou se snažím získat pomoc z různých zdrojů. Prosím modlete se, aby se nám to podařilo.

Připravili jsme teď nový projekt, který má pomoci překonat finanční krizi způsobenou lockdownem. Rovněž se snažíme poskytovat našim lidem podporu prostřednictvím pracovní skupiny Covid, kterou jsme zde v diecézi Kohima složili z místních kněží, řeholníků a laiků. Dobrovolně se přihlásili všichni diecézní kněží, kteří se zároveň vzdali svého ročního příspěvku, který dostávají prostřednictvím Missio Cáchy, aby ho věnovali na zajištění potravinových a lékařských balíčků nebo další pomoci pro lidi v nouzi. V příloze zasílám pár fotografií.

 

Děkujeme vám za veškerou podporu a zájem o naši misijní práci.

Přeji vám vše dobré a myslím na vás v modlitbách,

biskup Dr. James Thoppil,

Kohima, Nagaland

 

Podpora dětí v misiích a šíření víry

Projekty Papežských misijních děl (PMD) se zaměřují na pomoc potřebným lidem v chudých zemích při hlásání radostné zvěsti, podpoře kněžského a řeholního dorostu a pomoci chudým a trpícím dětem.

Papežská misijní díla s minimálními náklady provádějí osvětu, získávají prostředky pro konkrétní misijní projekty a financují je v rámci církevní sítě.

Projekty jsou administrativně nenáročné, za jejich plnění odpovídají lokální biskupství. Vše koordinují podle přesně stanovených pravidel národní zástupci PMD a generální sekretariát PMD v Římě.

Do pomoci potřebným je zapojena celá univerzální Církev. I v misijních oblastech věřící shromažďují prostředky dle svých možností na světové misie, což buduje rovnocenný vztah solidarity a uvědomění si vlastní hodnoty.

Papežská misijní díla nejsou humanitární organizací, ačkoliv mnoho jejich aktivit a působení do této oblasti pomoci spadá. V postižených oblastech je totiž nezbytné postarat se nejprve o základní potřeby chudých a trpících a skrze tuto službu prokazovat evangelijní hodnoty všem bez rozdílu barvy pleti nebo vyznání.
Krása i hloubka misií vychází z vnitřního spojení s Bohem a jeho láskou, ke které jsme zváni všichni.

Země, do kterých putuje naše pomoc jsou: RwandaMalawi, Tanzanie, Uganda, Keňa, Zambie, Mosambik, Jižní Súdán, Jihoafrická republika, Kazachstán, Indie, Bangladéš, Srí Lanka, Filipíny, Pákistán, Sýrie, Papua-Nová Guinea, Samoa, Suriname, Guyana, Paraguay a Peru.

Ze 117 podporovaných projektů jsme pro Vás vybrali těchto 5 konkrétních:

PROJEKTY PAPEŽSKÉHO MISIJNÍHO DÍLA DĚTÍ (PMDD)

Guyana
Pomoc extrémně chudým domorodým indiánským dětem 
– Výdaje na výživu, zdravotní péči, katechetický materiál, školní pomůcky, dopravu a oblečení. Ve srovnání s jinými etnickými skupinami je velká část těchto lidí klasifikována jako osoba v absolutní chudobě. V některých oblastech pro ně není dosažitelná základní péče, jako je např. zdravotní péče, která se týká především dětí. Vzhledem k situaci ve Venezuele existují také problémy související s migrací. Projekt nabídne určitou míru úlevy a pomůže dětem prohloubit víru a umožní tvůrčí rozvoj. Projekt podpoří 8 000 dětí.
Filipíny – Jose in Mindoro:
 
Výživový program pro domorodé děti 
– Výdaje na realizaci programu výživy pro děti. Děti dostanou 5 jídel týdně po dobu 44 týdnů. Naitan je hornaté místo, kde většinu obyvatelstva tvoří domorodci. Celá oblast San Jose je velmi chudá a nerozvinutá. Lidé žijí pod hranicí chudoby a podvýživa je jedním z hlavních problémů. Projekt velmi pomáhá tělesnému a duševnímu rozvoji, proti riziku infekcí, nemocí a špatného výkonu ve škole. Dětem je poskytována pravidelná duchovní formace, misijní animace a katecheze. Projekt podpoří 70 dětí.
 
Malawi – Mzuzu
 
Péče o zdravotně postižené osiřelé děti v Centru sv. Magdaleny v RUMPHI 
– Výdaje na stravu, vodu, elektřinu, dopravu, mzdy atd. Středisko se stará o vzdělávání zdravotně postižených dětí v důsledku dětské obrny nebo úrazů. Navštěvují nedalekou základní školu. Většina z nich pochází z velmi chudých rodin. Pocházejí ze všech částí diecéze a jsou přijímány všechny tělesně postižené děti bez rozdílu. Projekt podpoří 80 dětí.
 
Papua Nová Guinea – Daru-Kiunga
 
Péče o děti infikované nebo nemocné HIV / AIDS 
– Výdaje na stravu, lékařské prohlídky, podporu výživy, oblečení, školné, knihy, hračky, doprava a základní potřeba pro sirotky, léčba, vzdělávání dětí nakažených a postižených HIV / AIDS. Projekt podpoří 50 dětí,
 
PROJEKTY PAPEŽSKÉHO MISIJNÍHO DÍLA ŠÍŘENÍ VÍRY (PMD ŠV:
 
Indie
 
– V Indii se v posledních letech daří malou komunitu křesťanů pomalu zvětšovat. Současné podmínky jsou nevyhovující. Aby mohli budovat společenství, potřebují prostor, kde se mohou setkávat. Jako vhodný byl místními vybrán pozemek patřící hinduistické šlechtě ve vesnici Srinagar v diecézi Purnea. Ten je nejprve třeba odkoupit, aby se na něm mohlo vytvořit misijní zázemí pro všechny, kteří mají zájem o radostnou zvěst.
Darem na jejich novou misii přispějete k šíření křesťanských hodnot v této části světa.
Podpořte, prosím, projekty darem na číslo účtu 72540444/2700, VS 40 – u projektů Papežského misijního díla dětí,
VS 10 – u projektu Papežského misijního díla šíření víry.
Jménem všech potřebných ze srdce děkujeme!