Příspěvky se štítkem fond Korona

Dopisy z misií – Srí Lanka – pomoc z fondu Korona – lékařské vybavení

Drahý bratře Leoši,

modlím se za Vás a doufám, že se Vám vede dobře a jste zdraví. My jsme ve velmi špatné situaci, celá země je nyní uzavřena a nevíme na jak dlouho. Prosím, modlete se za nás!

Posílám fotografie lékařského vybavení na léčbu nemoci Covid-19, které jsme dostali pro náš seminář díky Vašemu daru z misijního fondu KORONA.

Děkuji Vám za laskavou podporu a pomoc v našich naléhavých potřebách. Ať dobrý Pán požehná Tobě, celé rodině a všem dárcům z České republiky!

Posílám s velkou láskou další modlitby

P. Basil Rohan Fernando, Národní ředitel Papežských misijních děl na Srí Lance

 

 

 

Dopisy z misií – Zimbabwe – pomoc z fondu Korona

 

  1. června 2020 Maraire-Gokomere, Zimbabwe

Díky lidem, kteří přispěli do sbírky na potravinovou pomoc, kterou jste v Čechách před Velikonocemi spustili v rámci sbírky Korona, jsme nakoupili cca 4 tuny kukuřičné mouky na kaši sadza, která je tu základní potravinou. Pytle s moukou teď distribuujeme chudým a potřebným lidem v našich farnostech a misiích. Další přibližně 4 tuny hodláme nakoupit během června nebo až to bude potřeba. Avšak ne všichni, kdo přijdou k našim dveřím s nějakou prosbou, žádají jen o jídlo. Často je přivede prostě jen potřeba slyšet slova přijetí, útěchy a naděje. Otec Alvin OMI ve farnosti Panny Marie Lurdské v Bulawayu občas i vyráží do terénu (přesto, že je to vlastně zakázané) s pomazáním nemocných nebo i s potravinami pro chudé ve slumech.

Karel Mec, OMI

P. S.

Dnes ráno, 12. června, se tu v Gokomere stavil náš oblátský ekonom o. Lucky cestou na východ do misie sv. Charlese Lwangy. Tam jsme už vloni pomáhali po povodních a sesuvech půdy po cyklonu Idai. Teď tam veze další pomoc včetně spousty pytlů mouky z darů od vás z Česka. Nám tu také nechal náš podíl pro naše potřebné – 400 kg mouky na sadzu.