Příspěvky se štítkem fond Korona

Dopisy z misií – Indie – biskup Dr. James Thoppil o aktuální situaci

Zdravím vás z Kohimy.

Děkuji vám upřímně za vaši velkou starost o naši zdejší misii, zejména v souvislosti s rozsáhlým šířením infekce Covid-19. Doufám, že u vás je vše v pořádku a modlím se za to, abyste vy i vaši dárci zůstali zdraví.

Tady v Nagalandu a vIndii obecně jsme momentálně stále uzavřeni v tzv. lockdownu, abychom zabránili šíření pandemie Covid-19. Naplňuje nás ale nadějí a optimismem slib našeho předsedy vlády, který na začátku června prohlásil, že centrální vláda zajistí bezplatné očkování pro všechny osoby starší 18 let. Pokud nebudeme očkováni co nejdříve, může být situace v Indii brzy katastrofální.

Během druhé vlny zatím v Indii zemřelo asi 200 řeholních sester a 190 kněží. Děkuji Bohu, že všichni kněží a řeholníci v naší diecézi jsou zatím v pořádku, i když se zde infekce také šíří.

Neustále se modlíme, aby nás i nadále Bůh ochraňoval. Prosím, myslete na nás i vy ve svých modlitbách.

Během druhé vlny byl jedním z velkých problémů, kterým jsme čelili, nedostatek vhodného místa pro karanténu, izolaci a urgentní příjem, zejména pro kněze a řeholní sestry. Máme sice malé zdravotní středisko (jen se čtyřmi malými pokoji a osmi běžnými postelemi), ale momentálně ho využívají lidé z venku, kteří sem denně přicházejí kvůli lékařské péči, protože se nachází v těsné blízkosti nemocnice, kam přicházejí lidé se všemi druhy nemocí. Proto je jednou z našich nejnaléhavějších potřeb zbudování izolačního oddělení s minimálně 10 pokoji (pět pro muže a pět pro ženy) a alespoň ze dvou pokojů udělat jednotku intenzivní péče. Celkové náklady na zbudování tohoto oddělení činí přibližně 70 tisíc amerických dolarů. Toto je v současnosti velmi naléhavá potřeba naší diecéze, na kterou se snažím získat pomoc z různých zdrojů. Prosím modlete se, aby se nám to podařilo.

Připravili jsme teď nový projekt, který má pomoci překonat finanční krizi způsobenou lockdownem. Rovněž se snažíme poskytovat našim lidem podporu prostřednictvím pracovní skupiny Covid, kterou jsme zde v diecézi Kohima složili z místních kněží, řeholníků a laiků. Dobrovolně se přihlásili všichni diecézní kněží, kteří se zároveň vzdali svého ročního příspěvku, který dostávají prostřednictvím Missio Cáchy, aby ho věnovali na zajištění potravinových a lékařských balíčků nebo další pomoci pro lidi v nouzi. V příloze zasílám pár fotografií.

 

Děkujeme vám za veškerou podporu a zájem o naši misijní práci.

Přeji vám vše dobré a myslím na vás v modlitbách,

biskup Dr. James Thoppil,

Kohima, Nagaland

 

Dopisy z misií – Mexiko – misionář P. Jiří Brabec o změně působiště, pandemii i hurikánech

Milí přátelé,
Posílám srdečný pozdrav z Mexika a zvláštní vzpomínku v modlitbě, v této době, kdy všechny kontinenty zasahuje pandemie koronaviru.
Před několika měsíci jsem změnil působiště a jsem nyní kaplanem ve velké farnosti ve městě Cancúnu a zažívám nové pastorační výzvy rychle rostoucího a měnícího se města. A samozřejmě je to velká změna – z pralesa, z venkova do milionového, hektického města. Z farnosti, kde jsem měl na starosti 44 kostelů a kaplí do komunity s jedním velkým kostelem s neustálým proudem lidí. Navzdory koroně (nebo možná dokonce kvůli koroně) zde máme dva, nyní dokonce tři kněží pořád co dělat. A to i v této době, kdy je činnost omezená a setkání skupin mimo bohoslužby není dovoleno.
Od mého příjezdu do města jsme zažili dva hurikány. Jsem pět let v Mexiku a neviděl jsem ani jeden. Až najednou, v době pandemie, zrovna dva v jednom měsíci. Způsobili dost škod, ale cítili jsme Boží ochranu, protože předpovědi vypadaly mnohem hůř. Škody byly pouze hmotné, mnoho spadlo stromů a měli jsme nějaká poškození na kostelích a jeden velký dřevěný kostel byl zcela zničen.
Těsně před pandemií Svatý otec rozhodl, že nadešel čas pro naši prelaturu, aby se stala diecézí. Ke zřízení diecéze však po několik měsíců nemohlo dojít. Konečně se našlo datum, i když bez možnosti účasti davu věřících. Ale Boží Prozřetelnost nás vždy předčí: datum padlo přesně na den, kdy před 50 lety byla zřízena první církevní správa ve formě prelatury. A na oslavách byl přítomen i 91-letý biskup Jorge Bernal, kterému bylo tehdy svěřeno vedení prelatury, která měla sedm farností se 100 tisíci obyvateli na území o třetinu menší než Česká republika. Dnes máme přes 50 farností a dvacetkrát více obyvatel.
Slavnosti založení diecéze předcházely různé oslavy. Nejprve bylo vysvěceno 21 stálých jáhnů – více, než jsme doposud měli. Poznamenám, že dva jsou z mé nové farnosti. Pak jsme dostali dar sedmi novokněží. vysvěcení. Jeden z nich pracoval jako jáhen v naší farnosti, a protože kvůli koroně nemohl zatím navštívit svoje rodiště, slavil svoji primici v naší farnosti. Pro nás všechny byly tyto milosti zvláštním darem a radostí. Ukazuje to také, jak je zde církev duchovně naživu. Povolání jsou známka naděje pro novou diecézi!
Chybí nám mnohé struktury, nejen materiální, co se týče kostelů a farností. Pracujeme na diecézních strukturách: kurie, pastorační rady, církevní soud, dokončení semináře, katedrály, biskupské rezidence atd. Prožíváme historický okamžik. Ale to hlavní je, že na mnoha místech je vidět růst, duchovní život, katecheze, zájem o svátosti i když chybí instalace, není postavena kaple a komunita např. musí bojovat, aby jí nebyl vyvlastněn pozemek. Náš biskup mě požádal, abych se postaral o jednu takovou kapli na okraji města. No, jsem na novém místě, neznám téměř nikoho a mám v ruce projekt, který má být postaven na periferii. Kontrast skutečností turistického střediska je i pro mě burcující. Poznávám město, na jedné straně s moderními hotely, ale přiznám se, že takovou chudobu, jakou jsem zde viděl v předměstí, jsem nezažil ani v bývalé farnosti v pralese.
Na oslavu vzniku diecéze mohl být pozván pouze omezený počet účastníků, ale přesto bylo možné vytvořit dobrou atmosféru a zapojit celou diecézi. Každá farnost poslala auto ozdobené obrazem svého svatého patrona a do katedrály byly umístěny farní prapory. Mexičané umí slavit a vložili srdce do přípravy těchto ozdob, vše bylo pěkně barevné a plné detailů. Průvod jel od rána přes celou diecézi, lidé mohli vyjít na ulici či sledovat přenos prostřednictvím médií. A přestože poblíž katedrály pršelo, měli jsme po celou slavnost pěkné počasí.
V den zřízení diecéze jsem nechal požehnat apoštolským nunciem základní kámen pro kapli svatého Pavla. Začali jsme malé práce a nyní se snažím rozumět všem nutným povolením a městské byrokracii, s kterou jsem doposud neměl co do činění.
A tak se divím, co všechno bylo možné uskutečnit i přes pandemii, která s sebou nese velká utrpení. Slyším také spoustu pozitivních věcí o tom, co pandemie přinesla. Někteří mi říkají, že drží v rodině bližší spolu, že mají více času na modlitbu, že poslouchají více přednášek o víře prostřednictvím médií nebo hledají, jak se přiblížit k Bohu a poznávat učení církve.
Jsme omezeni ve vnější činnosti a nevíme jak dlouho. Očkování zde jde velmi pomalu. Jsme vděční, že alespoň v omezení můžeme slavit společně eucharistii a liturgické svátky. Bůh však nemá omezení a nadále působí v srdcích. A tak se snažíme spolupracovat s Jeho misií.
Děkuji za spojení, modlitbu a podporu.
P. Jiří Brabec LC
Mexiko, 29.dubna 2021

Dopisy z misií – Srí Lanka – pomoc z fondu Korona – lékařské vybavení

Drahý bratře Leoši,

modlím se za Vás a doufám, že se Vám vede dobře a jste zdraví. My jsme ve velmi špatné situaci, celá země je nyní uzavřena a nevíme na jak dlouho. Prosím, modlete se za nás!

Posílám fotografie lékařského vybavení na léčbu nemoci Covid-19, které jsme dostali pro náš seminář díky Vašemu daru z misijního fondu KORONA.

Děkuji Vám za laskavou podporu a pomoc v našich naléhavých potřebách. Ať dobrý Pán požehná Tobě, celé rodině a všem dárcům z České republiky!

Posílám s velkou láskou další modlitby

P. Basil Rohan Fernando, Národní ředitel Papežských misijních děl na Srí Lance

 

 

 

Dopisy z misií – Zimbabwe – pomoc z fondu Korona

 

  1. června 2020 Maraire-Gokomere, Zimbabwe

Díky lidem, kteří přispěli do sbírky na potravinovou pomoc, kterou jste v Čechách před Velikonocemi spustili v rámci sbírky Korona, jsme nakoupili cca 4 tuny kukuřičné mouky na kaši sadza, která je tu základní potravinou. Pytle s moukou teď distribuujeme chudým a potřebným lidem v našich farnostech a misiích. Další přibližně 4 tuny hodláme nakoupit během června nebo až to bude potřeba. Avšak ne všichni, kdo přijdou k našim dveřím s nějakou prosbou, žádají jen o jídlo. Často je přivede prostě jen potřeba slyšet slova přijetí, útěchy a naděje. Otec Alvin OMI ve farnosti Panny Marie Lurdské v Bulawayu občas i vyráží do terénu (přesto, že je to vlastně zakázané) s pomazáním nemocných nebo i s potravinami pro chudé ve slumech.

Karel Mec, OMI

P. S.

Dnes ráno, 12. června, se tu v Gokomere stavil náš oblátský ekonom o. Lucky cestou na východ do misie sv. Charlese Lwangy. Tam jsme už vloni pomáhali po povodních a sesuvech půdy po cyklonu Idai. Teď tam veze další pomoc včetně spousty pytlů mouky z darů od vás z Česka. Nám tu také nechal náš podíl pro naše potřebné – 400 kg mouky na sadzu.