Příspěvky se štítkem Afrika

Projekt měsíce – Radio Maria Zambia v Chipatě

Projekt měsíce – Radio Maria Zambia v Chipatě

Radio Maria Zambie je nekomerční rozhlasová stanice založena na křesťanských hodnotách, jejímž cílem je šířit zvěst o Ježíši Kristu všem lidem dobré vůle. Tvoří ji skupina kněží, řeholníků a laiků a sídlí v katolické diecézi Chipata ve východní provincii Zambie. Stanice vysílá 24 hodin denně. Obsah tvoří duchovní, sociální, zdravotní i zábavné programy, které jsou vysílány živě i ze záznamu.

Počátky vzniku sahají do roku 1990, kdy si diecézní společenství uvědomilo, jak je důležité mít rozhlasovou stanici, která bude schopna pomoci zkvalitňovat lidem životy jak duchovně, tak společensky. Vysílat začala v roce 1999 s malým pokrytím v oblasti Chipata a některých okolních příhraničních oblastí v sousedním Malawi. Činnost Radia Maria Zambie zcela závisí na prostředcích získaných od komunity křesťanů, aby mohla sloužit pro celou společnost.

Z našeho příspěvku stanice nakoupí vybavení pro svůj každodenní provoz a také záložní zařízení na výrobu solární energie, které poslouží jako zdroj energie během dne, nebo v případě výpadku proudu.

Tento projekt můžete podpořit zasláním libovolného daru na účet číslo 72 540 444/2700, variabilní symbol 40.

Děkujeme!

Martyrologie za rok 2019

MISIONÁŘI ZABITÍ V ROCE 2019

„Mučednictví je stylem života křesťana, křesťanské komunity. Mezi námi vždy budou mučedníci: je to znamení, že jdeme po cestě Kristově“. 

                                 Papež František, 11. prosince 2019

Vatikán (Agentura Fides) – „Přeji si, aby se oslava stého výročí Maximum Illud v říjnu 2019 stala příznivou dobou pro modlitbu, svědectví o mnohých světcích a mučednících misií, biblické a teologické úvahy, katecheze a misijní charitu, příspěvkem pro evangelizaci a především, aby církev znovu objevila svěžest a zápal pro lásku k ukřižovanému a vzkříšenému Pánu a mohla tak účinně evangelizovat svět svou důvěryhodností“. Těmito slovy oslovil papež František dne 3. června 2017 Generální shromáždění PMD. Poukázal na svědectví mnoha misionářů, kteří položili svůj život za Pána Ježíše, jako na jednu ze čtyř dimenzí, které je třeba mít na mysli při přípravě oslav Mezinárodního misijního měsíce října 2019.

V návaznosti na tuto výjimečnou událost, kterou prožívaly křesťanské komunity ve všech zeměpisných šířkách a která byla příležitostí znovu objevit mnohé svědky víry v místních církvích, kteří položili své životy pro evangelium v nejrůznějších souvislostech a situacích, pokračuje agentura Fides ve své práci a sbírá informace o misionářích zabitých v tomto roce. Termín „misionář“ používáme pro všechny pokřtěné s vědomím, že na základě svého křtu se všichni členové Božího lidu stali misionáři. Všichni pokřtění, bez ohledu na postavení v církvi nebo úroveň vzdělanosti ve víře, jsou činitelé evangelizace“ (EG 120). A už nějakou dobu každoroční zpráva Fides nechápe pojem misionář v tom úzkém smyslu slova ad gentes, ale zahrnuje pod něj všechny pokřtěné zapojené do života církve, kteří zahynuli násilnou smrtí, nejen pro nenávist k víře. Proto raději nepoužíváme výraz „mučedník“, pokud se právě nejedná o jeho etymologický význam „svědek“, abychom se nedostali do oblasti posuzování toho, kterým misionářům by po důkladném prozkoumání měla církev toto označení přidělit pro případ blahořečení nebo svatořečení.

Podle informací získaných agenturou Fides bylo v roce 2019 na celém světě zabito 29 misionářů, zejména kněží: 18 kněží, 1 trvalý jáhen, 2 řeholníci, 2 řeholnice a 6 laiků. V předchozích osmi letech bylo nejvíce případů zabitých misionářů zaznamenáno v Americe, od roku 2018 patří první místo v této tragické statistice Africe. V Africe bylo v roce 2019 zabito 12 kněží, 1 řeholník, 1 řeholnice, 1 laická pracovnice (15). V Americe to bylo 6 kněží, 1 trvalý jáhen, 1 řeholník, 4 laici (12), v Asii 1 laická pracovnice a v Evropě 1 řeholnice.

Jinou věcí je skutečnost, že existuje jakási „globalizace násilí“: zatímco v minulosti se zabití misionáři koncentrovali do jednoho národa nebo jedné zeměpisné oblasti, v roce 2019 dochází ke generalizaci a větší rozšířenosti tohoto jevu – 10 misionářů z Afriky, 8 z Ameriky, 1 z Asie a 1 z Evropy.

Také v tomto roce mnozí misionáři přišli o svůj život při loupežném přepadení nebo vloupání spáchaných ve zbídačených a ponižujících společenských podmínkách, kdy násilí se stává životním pravidlem, kdy autorita státu buďto chybí nebo je silně oslabena korupcí a kompromisy. Tyto vraždy nejsou proto přímo vyjádřením nenávisti k víře, ale touhou po „společenské destabilizaci“. „Kněz a farní komunita podporují bezpečí, vzdělání, zdravotnické služby, lidská práva pro migranty, ženy a děti,“ vysvětluje ředitel katolického střediska pro sdělovací prostředky (CCM) P. Omar Sotelo Aguilar, SSP. Místní církev „vlastně pomáhá lidem tváří v tvář organizovanému zločinu,“ který dobře ví, že likvidace kněze má mnohem větší význam než likvidace jiného člověka, protože tím se destabilizuje celá komunita. Takto se ustanovuje „kultura teroru a klidu, které jsou tolik důležité pro růst korupce a k tomu, aby kartely mohly nerušeně pracovat“ (viz Fides, 17/6/2019).

Takto musíme číst např. vraždu P. Davida Tanka, zabitého ozbrojeným mužem cestou do vesnice Takum v Nigérii, do které šel zprostředkovat mírovou dohodu mezi dvěma místními etniky, která stojí proti sobě už celá desetiletí nebo barbarskou vraždu staré řeholnice sestry Ines Nieves Sancho ve Středoafrické republice, která po několik desetiletí učila dívky šít a založit si živnost nebo příběh bratra Paula McAuleyho, který byl nalezen mrtev v budově mezinárodní studentské komunity „La Salle“ ve městě Iquitos, oblasti peruánského pralesa, kde se věnoval vzdělávání domorodé mládeže.

Na všech místech vedou kněží, duchovní i laici stejný každodenní život jako obyčejní lidé. Přinášejí jim evangelijní svědectví o lásce a službě pro všechny jako výraz naděje a pokoje, snaží se zmírnit utrpení slabých a pozvednout jejich hlas na obranu svých pošlapaných práv, veřejně odsuzují zlo a nespravedlnost a otevírají srdce naději.

PŘEHLED KONTINENTŮ

AFRIKA

V Africe bylo zabito 12 kněží, 1 řeholník, 1 řeholnice, 1 laická pracovnice (15).

Madagaskar: 1 kněz

9. února se P. Nicolas Ratodisoa stal obětí brutálního útoku. Zemřel v nemocnici 14. února na následky zranění.

Burkina Faso: 3 kněží

15. února se stal obětí džihádistického útoku P. Antonio César Fernández Fernández SDB 40 km na jižní hranici Burkina Faso.

12. května zabili džihádističtí teroristé P. Siméona Yampa, faráře v městě Dablo v severo-centrální části země, když právě sloužil mši svatou. Spolu s ním zahynuli i další lidé.

17. května byl ubodán k smrti P. Fernando Fernández, SDB v salesiánském středisku Don Bosko ve městě Bobo Dioulasso na jihozápadě Burkina Faso.

Kamerun: 1 kněz

V noci z 19. na 20. března byl zavražděn kapucín P. Toussaint Zoumaldé, když se vracel ke svým bratřím v Mbaibokoumu ve městě Chad. Byl napaden neznámými útočníky.

Nigérie: 3 kněží

Večer 13. března několik banditů násilím odvezlo P. Clementa Rapuluchukwu z jeho farnosti. Jeho tělo bylo nalezeno ve stadiu rozkladu 20. března.

1. srpna byl zavražděn P. Paul Offu, farář z diecéze Enugu. Při cestě autem na něj skupina lidí vypálila několik střelných ran.

29. srpna byl zastřelen cestou do vesnice Takum P. David Tanko. Šel sem zprostředkovat mírovou dohodu mezi dvěma místními etniky.

Mozambik: 1 kněz

19. května byl zavražděn ve městě Beira P. Landry Ibil Ikwel z Kongregace Nejsvětějšího Srdce Ježíšova a Mariina. Byl ubodán ve své komunitě a zemřel v nemocnici na následky zranění.

Středoafrická Republika: 1 řeholnice

20. května byla ve vesnici Nola blízko Berberati v brzkých ranních hodinách barbarsky zavražděna 77letá sestra Ines Nieves Sancho od sester Ježíšových.

Keňa: 2 kněží

4. června byl asi 200 km od hlavního města Nairobi ve městě Makutano k smrti ubodán P. Eutycas Murangiri Muthur, když nastupoval do svého auta.

8. října byl unesen P. Michael Maingi Kyengo, zastupující farář ve městě Thatha v diecézi Machakos. Jeho tělo bylo nalezeno na břehu řeky Mashamba ve městě Makima 15. října.

Kongo: 1 kněz

V noci z 28. na 29. června byl ve městě Ouesso na severu Republiky Kongo unesen P. Paul Mbon. Jeho rozkládající se tělo s četnými ranami bylo nalezeno v řece Sangha.

Uganda: 1 řeholník

3. července byl na předměstí města Banda v Kampale zabit bratr Norbert Emmanuel Mugarura, který byl několik měsíců předtím zvolen Generálním představeným bratří sv. Karla Lwangy.

Pobřeží Slonoviny: 1 laická pracovnice

10. srpna byla ve své kanceláři ubodána k smrti Faustine Brou N´Guessan, sekretářka ve farnosti Svaté Cecílie z Vallonu v arcidiecézi Abidjan.

AMERIKA

V Americe bylo zabito 6 kněží, 1 stálý jáhen, 1 řeholník, 4 laici (12).

Kolumbie: 2 kněží

18. února večer byl ve čtvrti Tierra Buena Patio Bonito ve městě Kennedy jižně od hlavního města Bogota zavražděn P. Carlos Ernesto Jaramillo.

2. října byl nalezen mrtev na své faře P. Jhony Ramos, farář ve čtvrti Comuneros ve městě Villavicencio. Měl svázané ruce i nohy. Stal se pravděpodobně obětí loupeže.

Peru: 1 řeholník

2. dubna byl nalezen mrtev bratr Paul McAuley z Institutu bratří křesťanských škol (La Salle) v budově mezinárodní studentské komunity „La Salle“ ve městě Iquitos, v oblasti peruánského pralesa.

El Salvador: 1 kněz

V noci ze 17. na 18. května byl zavražděn P. Cecilio Pérez Cruz na faře San José ve městě La Majada, 70 km od hlavního města. San Salvador.

Argentina: 1 stálý jáhen, 1 laik

9. června byl ve svém domě zavražděn stálý jáhen Guillermo Luquín z argentinské diecéze Lomas de Zamora.

30. června byl zabit laik Ernesto Cavazza pracující pro farnost Santa Monica ve Villa Sarmiento v diecézi Morón, když šel otevřít kostel před mší svatou.

Mexiko: 1 kněz, 2 laici

Večer 11. června byl unesen Hugo Leonardo Avendaňo Chávez, student univerzity. Jeho mrtvé tělo bylo nalezeno následujícího dne.

15. června byl zavražděn katechista Margeli Lang Antonio při ozbrojeném útoku na katolický kostel ve městě Acacoyagua ve státě Chiapas.

22. srpna byl vážně zraněn střelnou zbraní ve dveřích kostela P. José Martín Guzmán Vega, farář ve městě Santa Adelaide v diecézi Matamoros.

Portoriko: 1 kněz

16. srpna zahynul P. Stanislaw Szczepanik z kongregace CM misie. Zřejmě se stal obětí dopravní nehody. Pitva odhalila, že zranění neodpovídají běžnému upadnutí.

Guatemala: 1 laická pracovnice

7. srpna byla zavražděna dvěma muži Diana Isabel Hernández Juárez, učitelka a koordinátorka pastorační činnosti ve farním kostele Panny Marie Guadeloupské ve městě Suchitepéquez.

Brazílie: 1 kněz

21. září zemřel P. Kazimierz Wojno, farář od svatyně Panny Marie Uzdravující. Několik mužů vstoupilo do kostela a vzalo ho jako rukojmí i s kostelníkem. Byl nalezen mrtev se svázanýma rukama i nohama a s kovovým drátem kolem krku.

ASIE

V Asii byla zabita 1 laická pracovnice

Filipíny: 1 laická pracovnice

23. srpna byla ve svém domě ubodána Genifer Buckley, mladá jezuitská dobrovolnice z Filipín (JVP).

EVROPA

V Evropě byla zabita 1 řeholnice.

Portugalsko: 1 řeholnice

8. září byla ve městě Sao Joao da Madeira napadena a zavražděna sestra Antonia Pinho z kongregace Služebnice Mariiny, vyslankyně k nemocným.

PRACOVNÍCI PASTORAČNÍ PÉČE ZABITI V LETECH 1980 – 2018

Vatikán (Agentura Fides) – Podle údajů, které má Fides k dispozici, v letech 1980–1989 zemřelo násilnou smrtí 115 misionářů. Tento počet však vzbuzuje pochybnosti, protože je založen jen na zveřejněných zprávách.

Celkový součet v letech 1990–2000 činí jen podle našich informací 604 zabitých misionářů. Tento počet je výrazně vyšší než v předchozím desetiletí, ale je nutno vzít v úvahu následující faktory: genocida ve Rwandě (1994), při které padlo za oběť 248 církevních osob; rostoucí rychlost šíření zpráv sdělovacími prostředky i z těch nejodlehlejších oblastí; celkový počet nezahrnuje jen misionáře ad gentes v úzkém slova smyslu, ale všechny církevní osoby zavražděné násilnou smrtí, které obětovaly své životy vědomy si podstoupeného rizika, které na sebe vzaly, když neopustily lidi, o které pečovaly.

V letech 2001-2018 bylo zavražděno celkem 456 pastoračních pracovníků.

Dětský domov Bambini v Ugandě potřebuje naši pomoc!

POMOZTE S NÁMI DĚTEM V UGANDĚ!
Dětský domov Bambini nedaleko Liry potřebuje naši pomoc!

Realita zde je tak syrová, že si ji lze stěží představit. Sestra Demmy z kongregace sester Marie, Matky Církve, sbírá děti na ulicích, na veřejných toaletách nebo v buši. Mnoho matek opouští své děti ze zoufalství kvůli HIV nákaze, kterou samy mají, a nemají sílu starat se o dítě. Nebo jde o matky, které jsou zoufalé z válečného konfliktu, před kterým sem z blízkého Súdánu uprchly. Dům je sám velmi chudý, někdy sestra může jen sedět a plakat spolu s hladovými dětmi… Naše podpora jí pomáhá částečně pokrýt náklady na jídlo, lékařskou péči a například cesty do nemocnice.

Přispějte darem dle svých možností na číslo účtu: 72 540 444/2700
Variabilní symbol: 40 – UGANDA

ZE SRDCE DĚKUJEME!

P. Milan Jura OM: Kamerunci nebyli zvyklí vidět kněze pracovat

V dětství s tatínkem na traktoru obdělával hroudu na rodné Hané, nyní ho Pán zapřáhl do služby v africkém Kamerunu. O svém povolání do misie přišel vydat svědectví paulán Milan Jura v Missio interview.

Pořad je součástí prosincového Missio magazínu vysílaného na Televizi Noe. Celý pořad naleznete ve videoarchivu.

Misijní den 2019 v Proseči – Po stopách svatých misionářů

Misijní den 2019 – Po stopách svatých misionářů

V sobotu 21. 9. 2019 proběhl v Proseči u Skutče Misijní den nazvaný Po stopách svatých misionářů. Přes 110 malých i velkých misionářů z diecéze hradecké a arcidiecéze Olomouc z farností Rtyně v Podkrkonoší, Slatina nad Zdobnicí, Hradec Králové, Dohalice, Svitavy, Dolní Újezd, Luže a Proseč u Skutče prožilo společenství plné radosti, her, tvoření a Boží přítomnosti.

V 10 hodin jsme v kostele sv. Mikuláše zahájili program zaměřený na svaté misionáře, které děti z Papežského misijního díla dětí poznávaly v rámci roční přípravy na Mimořádný misijní měsíc říjen 2019. Zde nás přivítal otec Vladimír, duchovní správce farnosti, a moderátorka celého setkání diecézní ředitelka PMD pro královéhradeckou diecézi Bronislava Halbrštátová, která během dne předvedla všem přítomným oblečení malawských obyvatel. Děvčata z našeho Misijního klubka zatančila liturgický tanec na hudbu Hymny Papežského misijního díla dětí Pošli mě, půjdu já. Poté si vzal slovo národní ředitel PMD v ČR Leoš Halbrštát, který nám pomocí fotografií, videí a povídáním předal své zkušenosti a dojmy z misijní výpravy do Malawi. Ukázal nám místa, kde děti potřebují hodně pomoci a kam míří dary z České republiky. Je to např. nemocnice v Mzuzu pro hendikepované děti, místa po jarních záplavách nebo velmi chudé přístřešky, kde probíhá školní vyučování dětí. Pohovořil o významu Mimořádného misijního měsíce října, o tom, co leží papeži Františkovi na srdci: že každý pokřtěný je poslaný rozdávat radostnou zvěst o Kristu a má být dobrým misionářem.

Po celý den probíhal v kostele Misijní jarmark, kde si každý mohl vybrat z široké nabídky perníčků, zavařenin, sušených bylinek, svíček, háčkovaných hraček, dalších výrobků a misijních materiálů.  Výtěžek 10.500 Kč podpoří projekty Papežského misijního díla dětí a všem patří veliké díky!

Farní zahrada, kam jsme se přesunuli, se proměnila v místo odpočinku, sdílení, dobrého jídla, sportu, tvoření a her. Na stanovištích děti poznali život sv. Patrika, kde střílely velkým prakem na loď. U biskupa sv. Vojtěcha hledaly ztracenou ovečku a vrátily ji do stáda. Na stanovišti sv. Dona Bosca stavěly oratoř z kostek. U sv. Zdislavy potrénovaly základy ošetřování nemocných a v kostele u černošky sv. Bakhity si zahrály na bubny a dešťové hole. Děti, které rády tvoří, si vyrobily dřevěnou káču, misijní přívěšek např. na klíče, a ozdobnou placku. Celý den také probíhal fotbalový turnaj. Pět týmů z různých Misijních klubek se utkalo o putovní misijní pohár, který nakonec vyhráli chlapci z našeho Misijního klubka.  Od douglasky k višni se (nejen) děti projely na 40 m dlouhé lanovce a nechyběl ani stále obsazený pingpongový stůl.

Vyvrcholením celého dne byla slavnostní mše svatá, kterou sloužil otec Vladimír Novák. Hudebního doprovodu se ujalo  náhodné seskupení Naživo. Po homilii se uskutečnil obřad, při kterém národní ředitel papežských misií Leoš Halbrštát slavnostně přijal do Papežského misijního díla dětí 11 malých misionářů. Ti slíbili, že se budou každý den modlit za chudé děti modlitbu Zdrávas Maria a každý týden si odřeknou něco dobrého a s rodiči ušetří peníze pro chudé děti. Děti pak byly obdarovány misijním křížkem, šátkem a dárkem.

Než jsme se rozešli do svých blízkých i vzdálených domovů, dostaly děti sladký balíček od novohradské charity a vybraly si postavičku jednoho z misionářů vyrobené maminkami z prosečského Misijního klubka.

Prožily jsme slunečný den ve společenství přátel a dobrých lidí, kterých bylo opravdu hodně. Moc děkujeme za každou pomocnou ruku při přípravě. Od zapůjčení stolů a lavic, stavění stanu, ozvučení, vaření oběda, napečení sladkých koláčů, fotografování, vedení stanovišť, hudebního doprovodu, sladkých balíčků, podpory našeho pana faráře a manželů Halbrštátových.

Setkání bylo pro nás všechny velkým povzbuzením a požehnáním! Vlilo nám novou energii pro naše další misijní aktivity a budeme s radostí prožívat Mimořádný misijní měsíc říjen.

Za celé Misijní klubko Marie Rejmanová

Foto: František Skalník

Úsměvy Malawi 2020

Malawi navštívila v květnu letošního roku výprava české Národní kanceláře Papežských misijních děl v čele s jejím ředitelem Leošem Halbrštátem, jehož doprovázel filmový dokumentarista Martin Rýznar a redaktor Radia Proglas Filip Breindl. Během týdenní cesty se seznámili s několika projekty, které podporují i čeští dárci, navštívili nemocnici, školku i místa zasažená povodněmi. A hlavně se setkávali s lidmi, kteří přes veškerou bídu a starosti, neztrácejí úsměv a naději v lepší budoucnost.

Velký nástěnný kalendář Úsměvy Malawi 2020 představuje 12 velkoformátových optimistických fotografií právě z této cesty. V kalendáři najdete měsíční přehled a jmenné kalendárium.

Darem za kalendář podpoříte projekty Papežských misijních děl v chudých misijních zemích.

Objednat kalendář si můžete zde

 

“…..A když už ukážete, že umíte v jazyce čičeva pozdravit, poděkovat a výrazem mulungu akudalitseni dokonce požehnat, zkuste místní povzbudit, že české ahoj taky zvládnou. Děti z Kamangiriry na jedničku – když náhle, jak je v Africe zvykem, padne na krajinu tma, pomalu ujíždíme po houpavé cestě a sledujeme, jak se do světel reflektorů dostávají jezdci na kole, obvykle dva na jednom, motorky, volská spřežení a chodci, ještě docela daleko na nás někdo tenhle stručný pozdrav vybafne a po jeho opětování z okýnka vozu propukne v hlasitý smích……”   – ukázka z cestovního deníku Filipa Breindla

 

 

Vzdělávání i zdravotnictví v Malawi zajišťují až ze dvou třetin církevní projekty (Missio interview – Leoš Halbrštát, Filip Breindl)

Své zkušenosti a dojmy z misijní výpravy do Malawi sdílí národní ředitel Papežských misijních děl Leoš Halbrštát a redaktor Radia Proglas Filip Breindl. Moderuje Kateřina Rýznarová. Více informací o pomoci v Malawi naleznete na webu missio.cz.

Rozhovor Missio interview je součástí zářijového Missio magazínu na Televizi Noe. Celý pořad si můžete přehrát on-line ve videoarchivu.

Další rozhovory a filmy s misijní tematikou naleznete na portálu Kino Missio.

Missio magazín – září 2019

Své zkušenosti a dojmy z misijní výpravy do Malawi budou sdílet národní ředitel Leoš Halbrštát a redaktor Radia Proglas Filip Breindl – sledujte Missio interview. V rubrice Svatý misionář vám spolu s obrázky dětí představíme život sv. Matky Terezy Misionářky Lásky. Přiblížíme aktuality ze světa misií a co nás čeká v rámci příprav na Mimořádný misijní měsíc říjen 2019.
Pořadem provází Kateřina Rýznarová.
Nenechte si ujít zářijové vydání Missio magazínu, v premiéře již tuto neděli ve 20.05 na Televizi Noe!
 
Termíny vysílání:
Neděle      8. 9.    20:05
Úterý       10. 9.     8:55
Středa     11. 9.   15:00
Čtvrtek   12. 9.     7:55
Sobota    14. 9.  16:55
Čtvrtek   19. 9.  14:50
 
Po odvysílání premiéry naleznete pořad ve videoarchivu Televizi Noe zde
Přejeme Vám příjemné chvíle se zářijovým Missio magazínem!

Speciální třída pro děti s postižením v nemocnici sv. Jana z Boha v Mzuzu.
Obdarování české misijní dokumentační výpravy v nemocnici sv. Jana z Boha v Mzuzu.
Služby nemocnice sv. Jana z Boha poskytují dětem s postižením naději a perspektivu na důstojný život.
Rodiny dětí s postižením se musí vyrovnávat s řadou předsudků a společenským vyčleněním. Právě těm jsou určeny služby nemocnice sv. Jana z Boha v Mzuzu.

Misijní kalendář 2020 Děti pomáhají dětem

Milí přátelé misií,

celý minulý rok jsme byli pobízeni k tomu, abychom si připomínali svůj závazek, který jsme přijali při křtu. Být pokřtěn znamená být rovněž poslán. Svatý otec František všechny pokřtěné vyzval, aby se s větší odpovědností a tvořivostí zhostili výzev, které před křesťana staví misijní činnost.

V rámci roční přípravy na Mimořádný misijní měsíc říjen 2019 se uskutečnily rozličné akce, na nichž se aktivně podíleli malí misionáři. Mnoho z nich je členy Papežského misijního díla dětí, které funguje už 177 let v duchu hesla „Děti pomáhají dětem“. Tato myšlenka vychází ze záměru přinášet dětem v misijních oblastech materiální i duchovní pomoc a zároveň v podporovatelích rozvíjet ctnosti lásky k jiným.

V České republice se děti mohou sdružovat do Misijních klubek, kde jsou vedeny ke spolupráci, kreativitě, k pravidelné modlitbě za své blízké i vzdálené kamarády, a také k tomu, aby si uměly něco odepřít nebo překonat jisté nepohodlí. Díky tomu se od útlého věku přirozeně učí nejen myslet na děti, které jsou na tom hůř, ale také se podílet na církevním životě a nestydět se za to, že patří do rodiny křesťanů. Navíc uspořádáním aktivit jako je např. Misijní jarmark, Misijní koláč či Misijní štrúdlování klubka velmi často přispívají k oživení farnosti a stávají se pro ni velkým přínosem.

Kalendář na rok 2020 jsme právě z tohoto důvodu věnovali zobrazení myšlenky „Děti pomáhají dětem“, a to propojením fotografií z misijních akcí v tuzemsku se záběry pořízenými během poslední misijní cesty do Malawi, abychom ukázali obě strany pomoci.

Projekty Papežského misijního díla dětí podporují vzdělání, základní zdravotní a nutriční péči, ale také katechetickou, komunitní a další potřebnou pomoc. Prostřednictvím PMDD mohou čeští dárci v Malawi přispět například na zdravotní projekty. Zdravotnické zařízení provozované Milosrdnými bratry patří svými službami pro handicapované klienty mezi ojedinělé projekty v zemi. Je významně podporované Papežským misijním dílem dětí a nabízí klientům odborné vyšetření, poradenství, vzdělávací kurzy, rehabilitační programy i pomůcky. Služba zajišťuje dětem s handicapem také denní svoz z městského okolí autobusem. Pro mnoho rodin je tato služba nadějí, perspektivou a především cestou ze společenské izolace.

Jiným významným projektem bylo pořízení stanů, které slouží jako zázemí pro dětské katecheze a další práci se školáky, protože na postavení obrovské haly pro několik stovek dětí nejsou prostředky. Malawští biskupové chtějí, aby se pastorace velmi silně věnovala dětem, a to už od předškolního věku. Členství v Papežském misijním díle dětí je v Malawi nedílnou součástí katolické identity, takže prakticky každý školák dochází do Holy Childhood, jak zní anglický název, doslova znamenající Svaté dětství. Schůzky bývají oblíbené, protože se mimo jiné nacvičují bohoslužebné tance a občas někdo dětem věnuje malé občerstvení.

Aby se děti nemusely učit venku pod stromem, je dalším z projektů, na který přispívají čeští dárci, stavba druhého pavilonu venkovské školy, ve které pouhých osm učitelů vyučuje několik stovek žáků. Zda jich přijde 700 nebo 1400 závisí na tom, zda je rodiče zrovna potřebují doma na práci nebo jim dovolí odejít do školy.

Papežská misijní díla v ČR na výzvu biskupské konference Malawi také finančně podpořila pomoc lidem, které na jaře 2019 postihly nečekané záplavy, a přišli o veškerý svůj majetek. Velkou výhodou celosvětového působení PMD je schopnost řešit problémy přímo na místě, a to díky znalosti místních poměrů a aktivnímu zapojení příjemců pomoci, kteří v dané oblasti žijí.

Kalendář má jmenné a liturgické kalendárium s dostatkem místa pro vaše poznámky, obsahuje také plánovací kalendář a přehledný kalendář na rok 2021.

Darem za Misijní kalendář 2020 podpoříte projekty Papežského misijního díla dětí a my Vám za ně upřímně děkujeme!

Dary posílejte složenkou nebo převodem na číslo účtu 72 540 444/2700, variabilní symbol: 740, specifický symbol: vyplňují pouze členové PMD (členské číslo) nebo farnosti (přidělený kód od PMD).

Kalendář si můžete objednat v našem Katalogu misijních materiálů zde

 

P. Ivan Kňaze: Rwanda je jako rajská zahrada | Missio interview

Papežská misijní díla působí ve více jak 150 zemích světa, své zastoupení mají také na Slovensku. O činnosti, zkušenostech a projektech ve Rwandě nám přišel pohovořit národní ředitel P. Ivan Kňaze.

Rozhovor byl součástí dubnového Missio magazínu na Televizi Noe. Celý pořad můžete zhlédnout ve videoarchivu.
Filmy, na kterých se podílela Danica Olexová, můžete zhlédnout na YouTube kanálu Dobré noviny.
Navštivte Kino Missio pro další rozhovory a filmy s misijní tematikou!