Přispějte k záchraně kněžských povolání v misiích

I na Vás záleží, kolik bude kněží v misiích! Podpořte konkrétní bohoslovce v misiích modlitbou a finančním darem – zapojte se do Dárcovského programu. Dárci mohou být jednotlivci, rodiny, společenství i farnosti.

Přestože počet povolání v misijních zemích v poslední době velmi vzrostl, vzrostla ještě více potřeba katolických kněží. Kvůli nedostatku finančních prostředků však není možné všechny zájemce do místních seminářů přijmout, a tak řada cenných povolání musí být s lítostí odmítána.

Kněží v misijních oblastech často nemívají žádný plat, žijí z darů dobrodinců, překonávají velké vzdálenosti, řeší problémy bídy, nemoci, hladu i pronásledování. Bez Vaší pomoci je téměř nemožné, aby misijní diecéze financovaly další kvalitní vzdělávání kněží, které tak naléhavě potřebují.

Zapojte se do dárcovství a pomozte bohoslovcům v misiích

 1. Přihlaste se jako dárce misií.
 2. Podpořte bohoslovce v misiích modlitbou a finančním darem podle Vašich možností. Jakákoliv pomoc je vítána.
 3. Pokud se rozhodnete věnovat minimálně na 1 rok částku 15 000 Kč (roční příspěvek na jednoho studenta), můžete v případě zájmu dostat fotografii, jméno a informace o vybraném bohoslovci. S tímto seminaristou si navíc můžete v angličtině dopisovat.
 • Váš dárcovský příspěvek může být rozdělen do časových úseků.
 • PMD nepřiděluje jména studentů v období prázdnin, které mohou být v různých zemích v jinou dobu.
 • Dárcovství se týká bohoslovců ve velkých seminářích (tedy studentů filosofie a teologie, kandidátů kněžství). S částkou nakládá rektor semináře.
 • Váš dar si můžete odečíst ze základu daně z příjmu fyzických a právnických osob.
Vaše pomoc je adresná a s konkrétními výsledky:
 • K národům v misiích s odlišným jazykem, kulturou, zvyky a potřebami mnohem snadněji přistupuje člověk z jejich vlastních řad než cizí misionář.
 • I jeden novokněz může pomoci mnoha tisícům věřících v odlehlých oblastech, kde by jinak mohla být sloužena mše sv. jen několikrát do roka.
 • Samotní bohoslovci se podílejí na zajištění chodu semináře a své dárce provázejí modlitbou. Každý novokněz je žádán, aby obětoval mši sv. za všechny dobrodince.
 • Skrze službu bohoslovců a kněží, kterým pomáháte, se dotýkáte životů tisíců chudých a jejich prostřednictvím i samého Krista. Děkujeme.