Vánoční přání z Filipín

Ráda bych vám všem popřála požehnané Vánoce a šťastný nový rok!
Ať vám Pán, který je pramenem dobrotivosti, žehná a podporuje vás!
Posílám vám speciální poděkování zvláště dětem a rodinám z vaší drahé země, díky jejich štědrosti jsme mohli zajistit správnou výživu, lékařské ošetření a vzdělání pro děti.
S pozdravem sestra Ermenegilda