Střípky ze života sester františkánek v Paraguayi

Opět po delší době zdravíme z Paraguaye.

Měsíc říjen je měsícem růžencovým a také misijním a nám tady začíná jaro.

Před rokem, 3.10. 2020, v pandemických podmínkách arcibiskup posvětil kostel Božího Milosrdenství (Santuário) a další den zde měl kněžské svěcení místní minorita o. José. Byly to hluboké a historické dny pro toto místo.

13. července se v naší osadě konala pouť k Panně Marii Růži Tajemné, která je patronkou osady. Zde jsme tradičně měli devítidenní novénu (socha putovala po rodinách přes celou osadu – každý den procesím modlíc se růženec a vše zakončeno samozřejmě svačinou).

Celá novéna vyvrcholila slavnou poutní mši svatou, po které o. Marek Duda OFM Conv, který mši sv. předsedal, předal každému medailku P.M. Neposkvrněné, aby je všechny chránila.

 

 

 

 

 

Pandemie poznamenala (jako všude) i naši činnost s dětmi. Poněvadž děti nemohly přicházet k nám, my jezdíme o to víc za nimi. Už skoro dva roky nemohly pořádně do školy, tak máme dny doučování (v tom nám pomáhá jedna místní učitelka v důchodu). Starší děti chodí už do Centra se učit a mladší se učí v osadě. Za pomoci místních jsme v osadě udělali stoly, aby mohly děti psát, kreslit, jíst atd. O učení se začali zajímat také dospělí z osady, kteří se chtějí  učit a dodělat si základní vzdělání. Jedním z našich cílů je, aby během doby učení maminky uvařily společně oběd pro děti. Momentálně sháníme velké hrnce a potraviny na vaření. Jednou týdně mají děti katechezi, můžou si pohrát s dovezenými hračkami a na závěr nemůže chybět svačina.

V Centru jsme také otevřeli kurz Ňanduti (vyšívání typické pro zdejší kraj).

Tolik jen několik střípků z našeho života tady na místě Božího Milosrdenství v Aregua.

Děkujeme všem za veškerou podporu – jak modlitební tak ekonomickou či jinou. Moc si veškeré pomoci vážíme a jsme si plně vědomi, že bez vaší pomoci bychom nemohli a nezvládli dělat to, co děláme. PÁN BŮH VÁM TO VŠE ODPLATÍ a my se za vás (dobrodince) denně při ranní mši svaté modlíme a vyprošujeme vše potřebné.

Ještě na závěr – byl u nás na pastorační návštěvě arcibiskup a mimo jiné nás povzbudil ke stavbě exercičního domu, který je zde velmi potřebný (lidé přijíždí za „duchovním pokladem“, který tu nalézají a nemáme kde je ubytovat). Tak jsme v kontaktu s architektem, který dělá plán stavby a cenu první etapy. Začínáme s velkou důvěrou v Boží prozřetelnost. Tak vás také prosíme o vaši podporu.

Vděčné sestry františkánky minoritky opavské – misionářky v Paraguay