Pozdrav z Magalanes

Drazí,

za Váš e-mail velmi děkuji. Stejně jako za fotografie dětí, které se scházejí, aby se o našich dětech něco dozvěděly. Všechny je na dálku objímám.

V první řadě chci velmi poděkovat vám všem v Papežských misijních dílech v České republice. Vaše finanční pomoc k nám přes apoštolskou nunciaturu dorazila minulý týden. Opět znovu velmi děkujeme za vaši práci pro misie, pro naše děti.

Daří se nám dobře. Práce s dětmi plynule pokračuje. Připomínáme si každý den v kapli před Pietou – cokoli jste učinili pro toho nejposlednějšího, pro mne jste učinili. A rozpoznáváme, jak skrze vás působí Boží prozřetelnost.

Ano, děti pokračují v předškolním vzdělávání, jsou velmi živé a chtivé se učit a modlit se a hrát si. Počet školáků na prvním stupni se zatím nemění. V neděli připravujeme pro děti z hor nad naším klášterem setkání nad katechismem, hrami a s malým občerstvením. Některé z nich spolu s jejich matkami jste na své návštěvě zde potkali. Nepřestávají na ten pěkný den vzpomínat a modlit se za vás.

Prosím, vyřiďte mé pozdravy všem dětem, s nimiž se setkáte a sestrám Nejsvětější svátosti zvlášť. Misijní pexesa, která jste nám zde předali, používáme při hrách s dětmi. To, že jste o Filipínách vydali kalendář, mi udělalo velkou radost – je to způsob sdílení Božího milosrdenství skrze vás pro naše děti.

Naší misijní aktivitou v měsíci říjnu byla každodenní modlitba za jednu misijní zemi a každé odpoledne modlitba růžence v rodinách.

Jsme stále jedno v modlitbě, přikládám pár fotografií, snad udělají radost všem dobrodincům.

V modlitbě sr. Claudia, sestry od Piety, Magalanes, Filipíny