Dopis z misií – využití daru ve Venezuele

Po delší době se opět ozývám z Venezuely. Chci moc poděkovat za příspěvek, co jste nám dali minulý rok. Posílám vám vyúčtování a pár fotek.

Ještě zkusím trochu popsat,  na co se to použilo. Převážnou část jsme použili na látky a materiál pro šicí dílnu, kde místní ženy z toho šijí sítě proti komárům, sukně, kraťasy a trička. Jedna část triček a kraťasů se používá jako školní uniformy. Ostatní věci se vyměňují za jídlo pro školní jídelnu. Takže místo nákupu jídla to děláme takto. Je to dvojité dobro. Jednak lidi mají oblečení a děti mají jídlo. A taky pokud látky nedojedou hned, nic se nestane, jídlo by se zkazilo. Občas máme problémy s dopravou věcí na misie.

Další část jsem použila na některé léky pro lidi a sunar pro děti. Někdy se stane, že některá žena nechce své dítě, a to z různých důvodů, a jiná ho adoptuje. Ale v tom případě většinou nemá mateřské mléko, a tak se obrátí na nás. Pro tyto případy jsem nakoupila sunar. Pomáháme jim i v případě podvýživy.

V Caracu budu ještě do 20. srpna a pak se vracím zpět do Mavaky.

Moc děkujeme za podporu a modlitbu. Cítím, že jsou to modlitby, které člověka nesou a chrání. Ať vám Pán Bůh žehná ve vaší službě pro dobro lidí.

Jarka FMA