Z dětského domova na Srí Lance

Milý otče,

s radostí Vám oznamuji, že jsme prostřednictvím Papežského misijního díla dětí od vás obdrželi 2 000 USD na provoz dětského domova Sv. Františka v Matale na Srí Lance. Velmi Vám děkuji, že tak štědře pomáháte dětem v nouzi, o které se staráme a posílám stručnou zprávu o našem projektu, kterým je dětský domov Sv. Františka, určený chlapcům od pěti do 18 let různých ras a náboženského vyznání.

Náš domov leží v hornaté krajině střední části Srí Lanky ve městě Matale, 140 km od hlavního města Colombo, v diecézi Kandy. Sirotčinec byl založený františkánskými misionářskými bratry. Děti v naší péči jsou většinou sirotci, nebo se jedná o děti opuštěné, chudé a bezmocné. Našim cílem je vychovat z nich dobré občany naší země.

Tento projekt nám umožňuje poskytovat jim základní pomoc jako je zajišťování stravy, oblečení, ubytování, lékařské péče a vzdělání atd. Máme nyní v péči 76 chlapců. Nekteří z nich k nám byli posláni z dětského centra pro výživu a péči, jiní pocházejí z rozpadlých rodin, nebo jsou podvyživené v důsledku toho, že jejich rodiny nejsou schopny se o ně postarat.

Většina chlapců jsou katolíci a patří do diecéze Kandy, pár z nich však pochází i z jiné části země. Mají určeny každodenní povinnosti. Většina dětí navštěvuje vládní školu, účastní se také katechetického a biblického vzdělání zajišťovaného kostelem Sv. Tomáše v Matale. Jednou týdně mají mši svatou v naší kapli, a v pátek a neděli v kostele Sv. Tomáše. Všechny děti jsou členy Papežského misijního díla dětí a účastní se jeho aktivit.

Rád bych využil této příležitosti a poděkoval všem podporovatelům za to, že nám svými příspěvky v roce 2017 pomohli udržet náš domov v provozu. S vděčností vzpomínáme také na dárce z České republiky, kterým naši chlapci nejsou lhostejní. Chtěli bychom vás ujistit, že se za vás společně s chlapci denně modlíme.

Přeji vám vše dobré.

S díky

Bratr J. Selvanayagam C.M.S.F., Ředitel domova sv. Františka