Dopis z misií – poděkování z Paraguaye

Pokoj a dobro!

Milí dobrodinci,

moc Vás zdravíme z naší misie v Paraguayi a chtěly bychom Vám srdečně poděkovat za Vaši štědrou pomoc. V minulém roce 2021 jsme díky Vám a Vašim darům mohly pomoci mnoha lidem. Uvádíme některé příklady, jak byly Vaše dary použity:

 

Práce s dětmi:

 – Nechaly jsme postavit pevné stoly a lavice v osadě Rosa Mistica, které nám slouží při katechezi, doučování, jídle,  apod.

– Zorganizovaly jsme dva prázdninové „tábory“ (jeden v Centru, druhý v Mistice), svátek Tří králů, Den dětí, Novénu v Mistice

– Pořídily jsme materiály:

  • na aktivity s dětmi, nakoupily potraviny na svačiny, popř. na vaření obědů
  • pro děti do školy (protože jsou potřeba i pro on-line výuku)
  • materiál pro kroužek „nanduti“ (pro děvčata – podobné výrobě krajek)

 

Podpora rodin:

– Podpora na splátku domků (našich bývalých dobrovolníků, kteří už mají rodiny)

– Pomoc při opravě domku (žena s dcerou a babičkou, které neměly kde bydlet)

– Podpora při dlouhé nemoci matky (koupě pračky a ledničky)

– Nákup léků

– Koupě mříže na okno (proti zlodějům pro rodinu, kterou opakovaně vykradli)

– Podpora rodiny postiženého chlapce Ramona

– Rozdávání jídla a oblečení potřebným

– Pomoc konkrétním rodinám, kterým jste zaslali svou pomoc

 

Pomoc seniorům bydlícím v našem Centru (takový malý „Domov důchodců“ pro opuštěné staré lidi)

– Příležitostně jim darujeme potraviny, zdravotní materiál, oblečení

– Pomáháme s odvozem do nemocnice

– Navštěvujeme je a pomáháme zprostředkovat „duchovní služby“

 

Další:

– Zajišťujeme kuchařku pro Centrum (denně se vaří okolo 40-ti obědů)

– Podporujeme finančně ženy, které nemají práci a pomáhají nám v Centru

– Podporujeme děvčata, která hledají své povolání (ubytování, cestovné, jídlo)

– Zajišťujeme odvoz nemocných k lékaři a do nemocnice

 

Na rok 2022 plánujeme další nové aktivity pro děti. Také budeme finančně podporovat naši učitelku, co doučuje děti. A když Pán Bůh dá, začneme se stavbou exercičního domu, který na tomto poutním místě velmi chybí.

 

PŘEJEME VÁM HODNĚ BOŽÍHO POŽEHNÁNÍ A ZNOVU VÁS UJIŠŤUJEME O SVÉ VDĚČNOSTI A SVÝCH MODLITBÁCH ZA VÁS.

Vaše sestry františkánky z Paraguaye

 

Činnost sester františkánek můžete podpořit také mešními intencemi.

 

Fotografie ze života v Paraguayi v roce 2021