Dopis z Manily

Srdečné pozdravy z Manily s přáním radosti a pokoje!
Posíláme Vám zprávu o činnosti v oblasti Paco – ve správě farností San Fernando di Dilao a St. Maria Goretti.
V oblasti Paco bydlí mnoho rodin, které sem přišly z vesnic a jsou velmi chudé. Mnoho lidí z těchto rodin pracuje jako pouliční prodavači, řidiči rikš, sběrači plastů a kovů. Jejich výdělky jsou velmi malé, takže nepokryjí běžné náklady rodiny. Z tohoto důvodu rodiče své děti neposílají do škol. Děti se starají o domácnost, nebo pomáhají rodičům vydělávat. Děti pracují jako pomocná síla v malých podnicích, v restauracích a jako prodavači v bazaru. Rodiny doslova živoří a mnozí přebírají odpad a odnáší do výkupny, aby pokryli náklady alespoň na jídlo.

Snažíme se jim pomáhat a můžeme dosvědčit, že opravdu pociťujeme Boží prozřetelnost. Poskytujeme základní pomoc více než 200 dětem z těchto chudých rodin. Pravidelně se s dětmi setkáváme a učíme je náboženství, etickou a rodinnou výchovu. Na dalších stranách můžete vidět děti při různých činnostech jako např. oslava Vánoc, hry pro děti, večerní doučování a společné setkání rodin.

Kéž Vám Bůh žehná v modlitbě a v práci, kterou konáte.

S pozdravem sestra Maricriz.

(Manila, březen 2015)