Pomoc světovým misiím v roce 2021

V roce 2021 přispíváme na 10 projektů ve třech zemích na třech kontinentech. Přehled všech podpořených misijních činností naleznete níže. Důležitou součástí projektů je vždy (alespoň minimální) spoluúčast místní diecéze, farnosti, komunity. Místní lidé tak postupně přebírají zodpovědnost za rozvoj svého křesťanského společenství.

Nižší podpora misijního úsilí v letošním roce je způsobena především absencí sbírky na misie v roce 2020, z důvodu opatření proti koronaviru. V případě zájmu o bližší informace můžete kontaktovat Národní kancelář PMD.

AFRIKA

Uganda

Rok 2021, podpora 1 projektů

Diecéze: Fort Portal – 2 projekty

  • podpora katechistů
  • běžná podpora

ASIE

Bangladéš

Rok 2021, podpora 1 projektu

Diecéze: Mymensingh

  • běžná podpora

JIŽNÍ AMERIKA

Paraguay

Rok 2021, podpora 7 projektů

Apoštolský vikariát: Pilcomayo

  • běžná podpora
  • podpora katechistů
  • Centrum mládeže vikariátu – formování a setkávání mládeže, pouť do Caapé.
  • výstavba cisteren na vodu pro komunity ve farnosti

Apoštolský vikariát: Chaco Paraguayo

  • běžná podpora katechetů
  • podpora katechistů
  • formace misionářů ve vikariátu – plánovací a vzdělávací setkání, příspěvek na dopravu