Pomoc světovým misiím v roce 2017

Projekty Díla šíření víry podporované z ČR v roce 2017

V roce 2017 jsme přispěli pěti zemím na 37 projektů (17 projektů v Africe, 16 projektů v Asii a 4 projekty v Americe) částkou převyšující 563 tisíc dolarů. Co konkrétně bylo v jednotlivých zemích podpořeno, naleznete v přehledu níže.

Afrika

Zambie

Diecéze: Chipata

 • běžná podpora
 • podpora katechistů
 • stavba presbytáře stavba ve farnosti Mpepa
 • průběžná formace pro sestry a bratry pracující ve farnostech a institucích diecéze rekonstrukce formačního domu
 • hloubení 3 vrtů ve farnostech Kasweta, Thanthwe a Mpepa
 • rekonstrukce Postulátu bratří sv. Jana Křtitele, presbytáře a malého semináře Panny Marie Msupadzi

Uganda

Diecéze: Fort Portal

 • běžná podpora
 • podpora katechistů
 • Radio Jubilee – cílem programu je připravit pro toto rádio novináře, reportéry, moderátory a hlasatele referující o konfliktech
 • odbor sociální komunikace – vzdělávací program s cílem posílit evangelizaci a prosazování míru v regionu Rwenzori
 • znovupokrytí střechy katedrály ve Fort Portal
 • pokračování seminářů zaměřené na služby laiků a rodinné záležitosti v diecézi
 • oprava konventu ve farnosti Sester Neposkvrněného početí Panny Marie a sv. Karla Lwangy
 • renovace diecézních úřadů pro záležitosti zdraví a vzdělávání

Diecéze: Lira

 • běžná podpora
 • podpora katechistů
 • oprava konventu Sester Ježíše Krista Krále ve farnosti Teboke

Asie

Srí Lanka

Diecéze: Badulla

 • běžná podpora
 • podpora katechistů
 • budování centra sociální komunikace – nákup audiovizuální techniky
 • mediální tréninkový program pro rodiny, mládež, kněze
 • výstavba diecézní nemocnice v Badulle – 2. fáze

Diecéze: Chilaw

 • běžná podpora
 • podpora katechistů
 • komunikační centrum Sudasuna – vybavení, výroba pořadů
 • oprava a renovace kostela ve Wilpothě
 • výstavba kostela v Kurinnampitiyi
 • výstavba misijního domu v Potthuvilluwě
 • renovace kláštera pro sestry Věčné pomoci v Lunuwile

Bangladéš

Diecéze: Mymensingh

 • běžná podpora
 • podpora katechistů
 • výstavba kaple ve vesnici Dubarchor ve farnosti Mariamnagar
 • renovace kláštera sester Marie královny apoštolů, rovněž ve farnosti Mariamnagar
 • renovace kaple ve vesnici Pachgaon ve farnosti Boruakona

Amerika

Paraguay

Diecéze: Chaco  Paraguayo

 • běžná podpora
 • podpora katechistů
 • tvorba slovníku z jazyku Ayoreo pro katechety – slovník je určen k systematickému formování laiků ze Společenství Carmelo Peralta, mládeže i dospělých
 • budování personálních kapacit – posílení duchovní formace misionářů