Pomoc dětem v misiích v roce 2022

V roce 2022 financujeme 77 projektů ve 14 zemích a 28 diecézích na třech kontinentech. Naše pomoc pomůže přes 85. tisícům dětí. V čem konkrétně? Nahlédněte do přehledu níže.

AFRIKA

7 zemí, 13 diecézí, 26 projektů

Keňa

Diecéze: Eldoret – 2 projekty pro 2 227 dětí

 • školní vzdělávání – potraviny, uniformy, zajištění přístupu ke vzdělání pro děti z ulice)
 • program zdravotnické péče – výživa, materiál, psací potřeby, pomoc dětem se zdravotním postižením

Diecéze: Garisa – 1 projekt pro 700 dětí

 • učebnice pro žáky školy sv. Josefa z Tarbes

 

Malawi

Diecéze: Blantyre – 4 projekty pro 3 700 dětí

 • chov prasat – zdroj příjmů pro podporu školních dětí
 • pořízení stanů pro setkávání dětí
 • mlýnek na kukuřici – zdroj na podporu chudých dětí
 • mlýn na kukuřici na podporu potřebných dětí

Diecéze: Dedza – 1 projekt pro 400 dětí

 • materiální a duchovní podpora dětí z PMD

Diecéze: Karonga – 1 projekt pro 2 243 dětí

 • katechetické materiály pro děti

 

Nigérie

Diecéze: Otukpo – 1 projekt pro 1 000 dětí

 • výstavba školních učeben

 

Rwanda

Diecéze: Butare – 1 projekt pro 30 dětí

 • péče o děti ulice

Diecéze: Kibungo – 3 projekty pro 675 dětí

 • podpora zapojení dětí do křesťanských hnutí
 • reintegrace dětí ulice
 • mimoškolní aktivity – výuka drobným řemeslům pro školní děti

 

Tanzanie

Diecéze: Iringa – 2 projekty pro 1 350 dětí

 • zajištění provozu školy Karla Boromejského
 • program zdravotní péče pro nemocnici svatého Karla

 

Uganda

Diecéze: Kotido – 4 projekty pro 21 316 dětí

 • rekonstrukce zdravotního střediska
 • zabezpečení osvětlení pro základní školu ve farnosti Kanawat
 • výstavba dětského centra v Kangoroku
 • oplocení mateřské školy

 

Zambie

Diecéze: Chipata – 3 projekty pro 817 dětí

 • podpora dětí vystavených onemocnění HIV
 • nákup a instalace solárního čerpadla na vodu pro školu
 • výdaje na nákup a doručení 150 lavic pro základní školu

Diecéze: Mpika – 1 projekt pro 3 576 dětí

 • celková podpora pro chudé děti (výdaje na stravu, duchovní činnosti, léky a dopravu nemocných dětí a pohotovostní službu)

Arcidiecéze: Livingston – 2 projekty pro 18 000 dětí

 • celková podpora pro chudé děti (péče o děti s podvýživou, rehabilitace pro děti po úrazech a ochrnuté, lékařská péče pro děti trpící HIV, psychosociální a duchovní podpora)
 • celková podpora chudých dětí (výživa a lékařská podpora pro děti v dětském oddělení, nabídka duchovní a psychologické pomoci)

ASIE

6 zemí, 14 diecézí, 49 projektů

Bangladéš

Diecéze: Mymensingh – 6 projektů pro 12 305 dětí

 • S.E. Mons. Paul Ponen Kubi – řádná podpora na základě zprávy na propagaci PMDD
 • potravinové a výživové programy pro domorodé děti
 • podpora pro děti v internátě v Boruakona
 • zajištění stravy pro děti v chlapeckých a dívčích internátech
 • 3x provoz internátů ve farnostech v oblasti Mandi-Garo,

 

Filipíny

Diecéze: Bacolod – 1 projekt pro 65 dětí

 • základní péče o sirotky a nejchudší děti – jídlo, léky, školní pomůcky, školné, oblečení, online výuka aj.

Diecéze: Imus – 1 projekt pro 70 dětí

 • podpora vzdělávání nejpotřebnějších dětí v 10 oblastech Magallanes

Diecéze: Palo – 1 projekt pro 60 dětí

 • podpora výživy a vzdělávání (on-line výuka), lékařská pomoc, formační aktivity

Diecéze: San Pablo – 4 projekty pro 1 380 dětí

 • studijní formace, stravování a léky, vitamíny a hygienické potřeby pro děti v Barangay
 • celková podpora nejchudších dětí města Calamba
 • celková podpora potřebných dětí
 • stipendia pro chudé děti, lékařská péče a duchovní formace

Diecéze: San Jose in Mindoro – 1 projekt pro 70 dětí

 • výživový program pro domorodé děti

 

Indie

Arcidiecéze: Trivandrum Dei Latini – 10 projektů pro 8 465 dětí

 • výživový program pro 25 mateřských škol – Náklady na zajištění poledního stravování a animačního programu pro děti z 25 mateřských škol.
 • doplňující vzdělávací program pro školy – Výdaje na zavedení vzdělávacího programu, všeobecné materiály, letní tábory, kulturní program a školení.
 • zajištění stravy pro děti v internátní škole
 • provoz čtyř mateřských škol poškozených hurikánem
 • program pro děti v mateřských školách – 50 křesťanských MŠ, Počáteční zřizovací výdaje, náklady na papír a časopisy, výdaje na školení.
 • vzdělávací program pro děti, které nemohou chodit do školy
 • podpora činnosti 35 středisek v Balavadi – křesťanská formace dětí
 • provoz denního stacionáře pro postižené děti
 • provoz dětského domova pro dívky
 • výstavba mateřské školy v Peringammale

 

Arcidiecéze: Visakhapatnam – 1 projekt pro 45 dětí

 • poskytování stravy a péče dětem v internátě

 

Pákistán

Diecéze: Multan – 4 projekty pro 1 761 dětí

 • podpora školního života chudých a potřebných dětí ve 4 různých sídlech Pákistánu

 

Srí Lanka

Diecéze: Badulla – 4 projekty pro 420 dětí

 • provoz dívčího sirotčince a dětského domova pro dívky
 • zajištění zdravotní péče a výživy pro podvyživené děti
 • stipendia pro chudé děti a péče o děti, které předčasně ukončily školní docházku
 • výživové programy pro děti v Horní a Dolní Uvě

Diecéze: Kandy – 5 projektů pro 753 dětí

 • formace ministrantů
 • výstavba sálu pro nedělní školu
 • podpora dětí v chlapeckém internátě
 • péče o sirotky a opuštěné děti
 • péče o opuštěné děti

Diecéze: Mannar – 4 projekty pro 2 384 dětí

 • výživa pro katechizované děti z 10 farností
 • vzdělávací potřeby pro sirotky a dětí bez ukončené školní docházky
 • zdravotní péče a výživa pro podvyživené děti
 • formační aktivity pro ministranty

 

Sýrie

Arcidiecéze: Alep, Beroea, Halab Degli Armeni – 5 projektů pro 830 dětí

 • podpora pro školu v Allepu
 • podpora diecézního centra – provozní náklady, pedagogické a didaktické nástroje
 • podpora diecézní školy Al-Imane
 • výživové koše pro děti
 • podpora pro křesťanské centrum – centrum se stalo útočištěm pro děti

Diecéze: Kamichlie degli Armeni – 2 projekty pro 1000 dětí

 • udržování dvou diecézních škol – v chudé a převážně muslimské oblasti
 • prázdninové tábory – dvoutýdenní letní tábory

 

OCEÁNIE

1 země, 1 diecéze, 2 projekty, 334 dětí

 

Papua-Nová Guinea

Diecéze: Daru-Kiunga – 2 projekty pro 334 dětí

 • řádná podpora pro PMDD
 • péče o děti infikované nebo nemocné HIV / AIDS
 • vybavení dětského hřiště pro předškolní zařízení – pro děti s postižením a speciálními vzdělávacími potřebami