Pomoc dětem v misiích v roce 2021

V roce 2021 financujeme 85 projektů ve 13 zemích na třech kontinentech. Naše pomoc pomůže přes 90 tisícům dětí. V čem konkrétně? Nahlédněte do přehledu níže.

AFRIKA

7 zemí, 12 diecézí, 40 projektů

Jižní Súdán

Diecéze: Yei – 2 projekty pro 1700 dětí

 • výživa a formace vysídlených dětí (v důsledku války) – výživa, psychologická a duchovní podpora, vzdělávací materiály, doprava
 • podpora pro děti od kaple sv. Štěpána – výdaje na potraviny pro děti z periferie města, vysídlené v důsledku války

 

Keňa

Diecéze: Garisa – 3 projekty pro 1256 dětí

 • nákup potravin pro školu St. Mary
 • výživový program – nákup potravin pro děti z mateřské školy
 • stavba vodní nádrže při škole – pro pití, praní a mytí

Diecéze: Meru – 9 projektů pro 9 359 dětí

 • potraviny a výživové doplňky pro školní děti – postižené ničivým suchem
 • vzdělávací program – základní výdaje na projekt školící kněze v zásadách ochrany dětí
 • léky, oblečení, potraviny, výdaje na základní potřeby – především pro sirotky ve farnosti Timau
 • duchovní formace – náklady na uniformy, Bible, literaturu, potraviny
 • výživový program pro děti z farnosti – vzdělání, strava, oblečení
 • duchovní formace v nové farnosti – učební materiály, školné, ubytování a strava
 • školní program – uniformy, knihy, školní potřeby
 • pomoc se stravováním potřebných dětí v suché oblasti

 

Malawi

Diecéze: Mzuzu – 4 projekty pro 615 dětí

 • pomoc sirotkům a chudým dětem – výdaje na poplatky, hygienu, léky, uniformy, vzdělání, materiály pro hry, apod.
 • zajištění školních lavic – nákup 200 školních lavic
 • Podpora handicapovaných a osiřelých dětí – středisko se stará o vzdělávání handicapovaných dětí z důvodu dětské obrny, úrazu nebo porodu pocházejících z diecézí Mzuzu a Karonga.

Diecéze: Lilonqwe – 1 projekt pro 5 000 dětí

 • stoličky pro aktivity PMDD – nákup stoliček a jejich doprava. Pronájem míst zabírá velké množství omezených zdrojů.

Diecéze: Zomba – 1 projekt pro 3 000 dětí

 • stravovací program pro děti – v oblastech zasažených suchem

 

Namibie

Diecéze: Windhoek – 4 projekty pro 704 dětí

 • vzdělávací programy v MŠ všech svatých
 • učební materiály, hračky, zpěvníky pro děti v mateřské škole sv. Konráda
 • učební materiály pro mateřskou školu sv. Kreduly. Škola poskytuje vzdělání sirotkům a zranitelným dětem
 • instalace digitálního projektoru a promítacího plátna pro víceúčelový sál klášterní školy

 

Tanzanie

Diecéze: Iringa – 3 projekty pro 1 340 dětí

 • provoz domova v Salagundla – úhrada školného, jídla, oblečení
 • program zdravotní péče v Centru svatého Karla – pro děti s HIV/AIDS
 • výstavba školy

 

Uganda

Diecéze: Kotido – 3 projekty pro 19 246 dětí

 • Centrum pro duchovní a misijní formaci dětí – náklady na výstavbu a vybavení
 • rekonstrukce 3 učeben v ZŠ
 • zdravotní a potravinová péče o chudé děti – poskytovaná skrze pět zdravotnických zařízení v diecézi, oblasti zasažené neúrodou způsobenou silnými dešti

Diecéze: Kabale – 1 projekt pro 300 dětí

 • Podpora sirotků a zranitelných dětí – výdaje na školné a školní pomůcky

 

Zambie

Diecéze: Chipata – 6 projektů pro 1279 dětí

 • Zbudování vodovodní sítě pro ZŠ
 • Podpora a ochrana pro děti do 2 let vystavené HIV v Misijní nemocnici v Minze – nákup potravin, toaletních potřeb, dětského oblečení atd.
 • Nábytek pro základní školu – nákup 150 psacích stolů  a lavic
 • Podpora vzdělávání dětí katechetů – Výdaje na školné, uniformy, knihy, pera a tužky
 • Podpora vzdělávání pro sirotky a zranitelné skupiny dětí v odlehlé oblasti Zambie
 • Podpora vzdělávání pro osiřelé a zranitelné děti

Arcidiecéze: Livingstone – 3 projekty pro 18 363 dětí

 • celková podpora pro chudé děti – výdaje na stravu, duchovní činnosti, léky a dopravu nemocných dětí a pohotovostní službu
 • podpora duchovních aktivit, nákup léků, jídla a vzdělávacích materiálů pro děti z venkovské oblasti
 • výdaje na jídlo, duchovní literaturu, palivo a drobné údržbářské práce na dětském oddělení

 

OCEÁNIE

1 země, 1 diecéze, 6 projektů

Papua-Nová Guinea

Diecéze: Daru-Kiunga – 6 projektů pro 6 349 dětí

 • výdaje na školné pro chudé děti
 • formační programy – nákup malých Biblí, modlitebních knížek, obrázků, brožurek aj. pro děti v Legiích Mariiných
 • nákup sportovního vybavení pro děti v chudých farnostech
 • péče o děti infikované nebo nemocné HIV / AIDS
 • program na ochranu dětí
 • začlenění postižených dětí mezi zdravé

 

ASIE

5 zemí, 16 diecézí, 39 projektů

Bangladéš

Diecéze: Mymensingh – 6 projektů pro 12 300 dětí

 • podpora propagace PMDD
 • výživový program pro domorodé děti
 • podpora pro dívčí a chlapeckou ubytovnu – výdaje na údržbu
 • provoz farní ubytovny pro děti

Diecéze: Rajshahi – 2 projekty pro 632 dětí

 • podpora pro chudé osiřelé a opuštěné děti
 • provoz zařízení a zajištění zdravotní péče pro postižené děti – „Domov něžné lásky“ se stará o tělesně a mentálně postižené děti, zejména kvůli podvýživě a nedostatečné zdravotní péči.

Srí Lanka

Diecéze: Badula – 4 projekty pro 800 dětí

 • Stipendium pro chudé děti a péče o děti, které předčasně ukončily školní docházku
 • Podpora pro sirotčinec a dětský domov pro dívky v Badulle a Haputale
 • Zdravotní péče / výživa pro podvyživené děti – výdaje za léky, vitamíny, výživu a výjezdy mobilního týmu
 • Výživové programy v oblasti Upper & Lower Uva

Diecéze: Chilaw – 2 projekty pro 67 dětí

 • Péče o dívky v sirotčinci Svatého Kříže
 • Podpora osiřelých a opuštěných chlapců v domě svatého Petra

Arcidiecéze: Colombo – 1 projekt pro 40 dětí

 • Péče o opuštěné děti v dětském domově

Diecéze: Batticaloa – 4 projekty pro 418 dětí

 • provoz domova pro dívky – výdaje na provoz domova, vzdělání a lékařskou pomoc dívkám z chudých rodin postižených válkou/tsunami
 • provoz domova pro děti se zanedbanou péčí rodičů
 • vzdělání dětí z oblastí postižených válkou a vlnou tsunami – vybrané chudé děti z několika farností
 • komplexní podpora potřebných dětí ve farnosti – strava, zdravotní a lékařská péče, vzdělávání, potřebné vybavení, oblečení, křesťanská formace, výlety aj.

 

Filipíny

Diecéze: San Pablo – 4 projekty pro 2 244 dětí

 • náklady na akademickou formaci – zajištění uniforem, dopravy a materiálů pro žáky základních a mateřských škol, výživa a léky, vitamíny a hygienické potřeby
 • Komplexní podpora potřebným dětem (potraviny, hygiena, lékařská pomoc, školné a pomůcky, formace dětí i rodičů) – podpora dětem na základních školách a jejich rodinám
 • Komplexní podpora potřebným dětem (též stomatologická pomoc, duchovní formace) v několika vyloučených oblastech
 • Celková podpora potřebným dětem – stipendia, lékařská péče, křesťanská formace

Arcidiecéze: San Jose – 2 projekty pro 1 450 dětí

 • Komplexní podpora pro děti ve 20 vesnicích
 • Komplexní podpora domorodých dětí – náklady na dopravu, nutriční pomoc , vzdělávání (školní potřeby, poplatky a potřeby), duchovní a hodnotová formace

Diecéze: Legazpi – 1 projekt pro 105 dětí

 • péče o potřebné děti a jejich vzdělávání – v dětském domově i přímo v rodinách

Diecéze: Talibon – 1 projekt pro 100 dětí

 • Výdaje na výuku na dálku a projekty s ní spojené, jakož i na duchovní a tělesnou formaci

Diecéze: Jose in Mindoro – 1 projekt pro 70 dětí

 • Komplexní podpora dětem, které nemohou chodit do školy, jídlo, doprava a materiály pro misijní formaci

Pákistán

Diecéze: Multan – 1 projekt pro 565 dětí

 • Podpora vzdělávání chudých dětí – výdaje za školné, knihy, sešity a další školní potřeby, formační aktivity

 

Sýrie

Arcidiecéze: Alep, Beroea, Halab Degli Armeni – 4 projekty pro 750 dětí

 • Podpora pro diecézní školu v Al-Zanabeku
 • Podpora diecézního centra ve čtvrti zasaženého občanskou válkou
 • Podpora pro školu (školné a generátory elektřiny)
 • Výživový program – výživové koše pro děti

Diecéze: Kamichlie degli Armeni – 2 projekty pro 1000 dětí

 • Prázdninové tábory pro děti
 • Program katecheze – provoz dvou diecézních škol v Hasseke a Kamechlie

Apoštolský vikariát: Alep – 2 projekty pro 530 dětí

 • školní vzdělávání – poplatky, aktivity, školní potřeby, dárky, oslavy, elektřina ve škole v oblasti tvrdě zasažené válkou
 • potraviny, školní potřeby pro děti z Al-Midan