Pomoc dětem v misiích v roce 2020

V roce 2020 financujeme 82 projektů v 19 zemích na čtyřech kontinentech. Naše pomoc podpoří téměř 80 tisíc dětí. Na co konkrétně přispěli čeští dárci, naleznete v přehledu níže.

AFRIKA

7 zemí, 16 diecézí, 25 projektů

Jižní Súdán

Diecéze: Malakal – 1 projekt pro 600 dětí

 • Výživový program pro nedělní školu ve farnosti sv. Martina de Porres v Bentiu – výdaje na nákup potravin a přípravu jídla

 

Keňa

Diecéze: Eldoret – 1 projekt pro 333 dětí

 • Výstavba učeben v Misijní škole v Mokwo

Diecéze: Homa Bay – 2 projekty pro 840 dětí

 • Výživový program ve farnosti Muhuru Bay
 • Výživový projekt ve farnosti – základní výživa potřebným dětem a léky postiženým HIV / AIDS

Diecéze: Bungoma – 1 projekt pro 22 800 dětí

 • Renovace víceúčelového sálu

Diecéze: Garisa – 1 projekt pro 567 dětí

 • Vzdělávací program ve škole Panny Marie – nákup knih a učebních a výukových materiálů

 

Malawi

Diecéze: Mzuzu – 3 projekty pro 725 dětí

 • Pomoc sirotkům a chudým dětem – výdaje na poplatky, hygienu, léky, uniformy, vzdělání, materiály pro hry, apod.
 • Workshop na ochranu dětí ve škole – výdaje na výukové materiály, odborníky, dopravu a jídlo.
 • Péče o zdravotně postižené osiřelé děti v Centru sv. Magdaleny

Diecéze: Lilonqwe – 1 projekt pro 4 000 dětí

 • Zvýšení úrovně gramotnosti dětí ve 40 farnostech – podpora rodin, nákup základních školních materiálů

Diecéze: Zomba – 1 projekt pro 3 000 dětí

 • Péče o děti do 5 let – výdaje na nákup potravin, administrativu.

 

Mosambik

Arcidiecéze: Maputo – 1 projekt pro 300 dětí

 • Výstavba školních učeben – nákup stavebního materiálu, zajištění klempířských a elektrikářských prací

 

Tanzanie

Arcidiecéze: Songea – 3 projekty pro 1 359 dětí

 • Školní stravování ve farnosti Mtyangimbole
 • Program křesťanské formace – Bible, růžence, katechetické knihy, konference a semináře
 • Vzdělávací programy – školné, uniformy, jídlo pro děti ve farnosti Ndongosi

 

Uganda

Diecéze: Kotido – 1 projekt pro 2 160 dětí

 • Nábytek pro chlapeckou ZŠ v Morulemu – 60 psacích stolů, židlí, stolů, regálů atd.

Diecéze: Kabale – 2 projekty pro 920 dětí

 • Výstavba 3 učeben pro školu v Kacenaze
 • Podpora sirotků a zranitelných dětí – výdaje na školné a školní pomůcky

 

Zambie

Diecéze: Chipata – 3 projekty pro 833 dětí

 • Zlepšení zásobování vodou v základní škole v Lumezi – vrty, nádrže, vodovod, související náklady
 • Podpora a ochrana pro děti do 2 let vystavené HIV v Misijní nemocnici v Minze – nákup potravin, toaletních potřeb, dětského oblečení atd.
 • Provozní náklady domova pro postižené děti v Chipatě – výdaje na školné, vzdělávací materiály, doplňky stravy a přístup ke specializovaným zdravotnickým pomůckám.

Arcidiecéze: Livingstone – 1 projekt pro 815 dětí

 • Rybí chov pro projekt soběstačnosti v Livingstone

Arcidiecéze: Lusaka – 2 projekty pro 800 dětí

 • Podpora zdravotní péče a vzdělávání v Misijní nemocnici v Katondwe
 • Zabezpečení lékařských a vzdělávacích potřeb – dětem, které přišly o oba rodiče nebo mají rodiče nemocné HIV / AIDS.

 

JIŽNÍ AMERIKA

3 země, 4 diecéze, 8 projektů

Guyana

Diecéze: Georgetown – 4 projekty pro 8 580 dětí

 • Pomoc extrémně chudým domorodým indiánským dětem – výdaje za výživu, zdravotní péči, katechetický materiál, školní pomůcky, dopravu a oblečení
 • Letní tábory pro děti (křesťanská formace)
 • Provoz sirotčince sv. Jana Bosca pro chlapce v Plaisance
 • Provoz chlapeckého internátu

 

Surinam

Diecéze: Paramaribo – 2 projekty pro 150 dětí

 • Prázdninové tábory pro chlapce a dívky v Paramaribo (křesťanská formace)
 • Péče o dívky v internátní škole – výdaje za stravování, vzdělávání, křesťanskou formaci a misijní činnost.

 

Paraguay

Apoštolský vikariát: Pilcomayo – 1 projekt pro 500 dětí

 • Školní potřeby pro děti – nákup kancelářských a psacích potřeb, fotokopie, učebních materiály a jiné školní potřeby

 

OCEÁNIE

2 země, 2 diecéze, 5 projektů

Papua-Nová Guinea

Diecéze: Daru-Kiunga – 4 projekty pro 6 430 dětí

 • Péče o děti infikované nebo nemocné HIV / AIDS
 • Instalace vodní nádrže pro školu
 • Program na ochranu dětí – výdaje na vzdělávací materiály, knihy, tisk, dopravu a výukové pomůcky
 • Duchovní péče o děti – výdaje na jednoduchou katechezi a potřebný materiál pro děti nechodící do školy

 

Americká Samoa

Diecéze: Samoa-Pago Pago – 1 projekt pro 1 200 dětí

 • Bible pro nedělní školu – nákup biblí pro Nedělení školy v 18 farnostech

ASIE

7 zemí, 18 diecézí, 44 projektů

Bangladéš

Diecéze: Mymensingh – 6 projektů pro 12 300 dětí

 • Program stravování a výživy pro domorodé děti v 16 farnostech
 • Péče o chlapce v internátní škole v Bhalukapaře
 • Péče o děti v internátní škole v Biroidakuni
 • Podpora internátu pro chlapce a dívky v Pirgache
 • Péče o děti v internátech pro dívky a chlapce v Jalchatře
 • Provoz dívčí ubytovny ve farnosti Dorgachala

Diecéze: Rajshahi – 2 projekty pro 628 dětí

 • Podpora pro chudé osiřelé a opuštěné děti
 • Zajištění péče a zdravotní péče o děti se zdravotním postižením – „Domov něžné lásky“ se stará o tělesně a mentálně postižené děti, zejména kvůli podvýživě a nedostatečné zdravotní péči.

Srí Lanka

Diecéze: Badula – 4 projekty pro 800 dětí

 • Stipendium pro chudé děti a péče o děti, které předčasně ukončily školní docházku
 • Podpora pro sirotčinec a dětský domov pro dívky v Badulle a Haputale
 • Zdravotní péče / výživa pro podvyživené děti – výdaje za léky, vitamíny, výživu a výjezdy mobilního týmu
 • Výživové programy v oblasti Upper & Lower Uva

Diecéze: Chilaw – 2 projekty pro 69 dětí

 • Péče o děti v sirotčinci Svatého Kříže v Marawile
 • Podpora dětí v domě svatého Petra

Arcidiecéze: Colombo – 2 projekty pro 93 dětí

 • Péče o opuštěné děti v dětském domově Lucia Perroti v Kochchikade
 • podpora dětí v centru pro odsouzené dívky

Diecéze: Kandy – 2 projekty pro 154 dětí

 • Podpora sirotků a opuštěných dětí v dětském centru sv. Františka v Matale
 • Péče o opuštěné děti v domově sv. Leonarda v Gampole

 

Filipíny

Diecéze: San Pablo – 4 projekty pro 2 144 dětí

 • Lidská a odborná formace a výživový program pro ohrožené děti – příjemci jsou chudé děti pobývající v nejzanedbanějších oblastech
 • Komplexní podpora potřebným dětem (potraviny, hygiena, lékařská pomoc, školné a pomůcky, formace dětí i rodičů) – podpora dětem na základních školách a jejich rodinám
 • Komplexní podpora potřebným dětem (též stomatologická pomoc, duchovní formace) v několika oblastech

Arcidiecéze: Puerta Princesa – 2 projekty pro 90 dětí

 • Podpora vzdělávání potřebným dětem
 • Péče o děti v sirotčinci

Diecéze: Imus – 2 projekty pro 305 dětí

 • Výdaje na školné, knihy a školní potřeby pro chudé děti ve školce a základní škole
 • Podpora vzdělávání potřebných dětí z nejchudších rodin

Diecéze: San Jose in Mindoro – 1 projekt pro 70 dětí

 • Výživový program pro domorodé děti

Diecéze: Lipa – 1 projekt pro 1 500 dětí

 • Komplexní podpora dětem, které nemohou chodit do školy, školení pro předávání křesťanské formace

Indie

Diecéze: Rourkela – 1 projekt pro 150 dětí

 • Výstavba tří tříd pro 1. stupeň ZŠ v Tiljoře – náklady na materiál a mzdové náklady na stavbu tří učeben

Diecéze: Kohima – 3 projekty pro 440 dětí

 • Provoz dětského domova – výdaje za stravu, školné, uniformy, knihy a lékařskou pomoc
 • Péče o děti v dětském domově
 • Péče o děti v 9 farních internátech

Pákistán

Diecéze: Multan – 1 projekt pro 565 dětí

 • Podpora vzdělávání chudých dětí – výdaje za školné, knihy, sešity a další školní potřeby, formační aktivity

Arcidiecéze: Quetta – 1 projekt pro 1000 dětí

 • Stoly a židle pro děti na střední škole v Quettě

 

Kazachstán

Diecéze: Santissima Trinita in Almaty – 2 projekty pro 118 dětí

 • Výživový program pro děti
 • Péče o děti v 5 dětských domovech

 

Sýrie

Arcidiecéze: Alep, Beroea, Halab Degli Armeni – 5 projektů pro 830 dětí

 • Podpora pro diecézní školu v Al-Zanabeku
 • Podpora diecézního centra ve čtvrti zasaženého občanskou válkou
 • Podpora pro školu (školné a generátory elektřiny)
 • Výživový program
 • Didaktické a vzdělávací prostředky pro křesťanské centrum

Diecéze: Kamichlie degli Armeni – 2 projekty pro 1000 dětí

 • Prázdninové tábory
 • Program katecheze – provoz dvou diecézních škol v HASSEKE a KAMECHLIE