Pomoc dětem v misiích v roce 2015

Bangladéš

Diecéze: Mymensingh

 • péče o potřebné děti z velmi chudých rodin
 • podpora čtyř internátních domů
 • podpora ubytovny pro chlapce z odlehlých kmenových vesnic
 • péče o potřebné děti z velmi chudých rodin
 • podpora základních škol, rekonstrukce a stavba nových tříd
 • náklady na stravu, oblečení, školní potřeby a vzdělávací programy

Diecéze: Rajshani

 • příspěvek na školní potřeby, zdravotní péči dětí z chudých rodin bez půdy
 • podpora zdravotní péče dětí trpící podvýživou a nemocemi

Arcidiecéze: Dhaka

 • podpora domova pro sirotky
 • péče o osamělé dívky z rozbitých rodin a o dcery chudých vdov nucených k prostituci

Celkový počet podpořených dětí: 13 994

Egypt

Diecéze: Ismayliah

 • potřeby a formace dětí ve školkách a v emigrantských komunitách
 • pomoc při péči o děti emigrantů z Horního Egypta uprchlých z důvodu terorismu nebo nedostatku práce
 • zakládání nových školek
 • katechetické potřeby, knihy a další pomůcky

Celkový počet podpořených dětí: 1260

Guyana

Diecéze: Georgtown

 • provoz a údržba chlapeckého a dívčího sirotčince
 • pomoc velmi chudým dětem indiánských a domorodých kmenů ve vnitrozemí
 • duchovní a materiální pomoc dětem diecéze, sociální práce ve farnostech
 • podpora internátu pro chlapce ze vzdálených míst
 • příspěvek na výživu a zdravotní péči sirotků a opuštěných dětí (po narození) v důsledku AIDS

Celkový počet podpořených dětí: 16 912

Jamajka

Diecéze: Mandeville

 • podpora vzdělávacích programů
 • příspěvek na školní potřeby, obuv, aktovky pro děti a sešity

Celkový počet podpořených dětí: 200

Keňa

Diecéze: Eldoret

 • podpora sirotků a opuštěných dětí
 • příspěvek na založení farmy, podpora výuky pěstitelství a chovu drůbeže
 • podpora rybích sádek

Diecéze: Machakos

 • podpora MŠ – potraviny, oblečení a učební materiál pro děti v nouzi
 • stavba centra pro výuku chudých dětí
 • podpora výuky a školení o právech dětí, o pěstování rostlin, školení vedoucích a animátorů, ekologická školení atd.
 • nákup 300 matrací a 300 přikrývek pro děti

Arcidiecéze: Mombasa

 • provoz dětského domova poskytující přístřeší a péči dětem z velmi chudých rodin
 • provoz rehabilitačního centra pro záchranu a péči o sexuálně zneužívané děti
 • zajištění základních potřeb pro sirotky a děti z extrémně chudých rodin
 • provoz centra pro záchranu dětí z ulice
 • školní výdaje pro chudé děti

Celkový počet podpořených dětí: 2370

Pákistán

Diecéze: Faisalabad

 • podpora sirotčince pro chlapce 5-12 let z rozbitých rodin nebo vychovávaných prarodiči v nuzných podmínkách
 • příspěvek na jídlo, ubytování, školní potřeby a zdravotnickou péči

Celkový počet podpořených dětí: 56

Papua – Nová Guinea

Diecéze: Daru-Kiunga

 • osvěta na základních školách o právech dětí, prevence proti zneužívání dětí
 • pomoc sirotkům a dětem nakaženým HIV/AIDS

Celkový počet podpořených dětí: 5025

Sýrie

Diecéze: Damašek (Melchický patriarchát)

 • formace a vzdělávání dětí z rodin uprchlíků
 • materiální pomoc dětem syrských uprchlíků v Damašku
 • příspěvek na léky, potraviny, oblečení

Diecéze: Kamichlie degli Armeni

 • zajištění základní výživy pro děti

Celkový počet podpořených dětí: 7400

Uganda

Diecéze: Lira

 • provoz a údržba jeslí pro opuštěné děti žijící na ulici, válečné sirotky a děti nakažené HIV/AIDS
 • pomoc nejvíce potřebným a zranitelným dětem, vyhnaným z domova, sirotkům z důvodu HIV/AIDS nebo nakaženým infekcí
 • pomoc při zajištění lékařské pomoci, jídla, oblečení, školních potřeb

Celkový počet podpořených dětí: 15 042

Zambie

Diecéze: Kabwe

 • zajištění učebních pomůcek a výživový program pro děti zemědělců
 • preventivní výchova dětí, formace křesťanská a morální, nabídka vhodných volnočasových aktivit pro děti z chudinské čtvrti Makalulu
 • formace dětí, katechetické a vzdělávací pomůcky
 • vybavení učeben pro kurzy vedoucích mládeže i pro akce farnosti

 

Arcidiecéze: Lusaka

 • stavba mateřské školy a nákup učebního materiálu pro sirotky a děti nemocné HIV/AIDS
 • poskytnutí vzdělání a zdravotní péče sirotkům a ohroženým dětem v důsledku HIV/AIDS
 • zajištění jídla pro podvyživené děti
 • podpora vzdělání a zdravotní péče pro děti z chudých rodin
 • nákup školních potřeb pro sirotky
 • podpora domova pro tělesně postižené děti
 • příspěvek na vybavení střediska fyzioterapie, chirurgie a epileptického oddělení
 • zajištění životních potřeb pro sirotky a ohrožené děti z farnost

Celkový počet podpořených dětí: 5040