Papežské misijní dílo dětí (Misijní putování 2022)

Papežské misijní dílo dětí se zrodilo z myšlenky přinášet dětem v misijních oblastech hmotnou i duchovní pomoc a zároveň  v podporovatelích rozvíjet ctnosti lásky. Dnes sdružuje desítky milionů malých misionářů po celém světě.

 

PAPEŽSKÉ MISIJNÍ DÍLO DĚTÍ (PMDD) se zaměřuje na podporu a rozvoj dětí v misiích, které často trpí nedostatkem jídla, zdravotní péče, jsou ohroženy násilím a je pro ně obtížně dostupné základní vzdělání. Pomoc je poskytována prostřednictvím jednotlivých projektů, připravených zodpovědnými institucemi každé podporované země a týkají se záchrany života, vzdělání i křesťanské formace.
Do projektů na záchranu života spadají nutriční programy pro chudobné a podvyživené děti, nákup léků a zajištění zdravotní péče, prevence, hygieny a léčby dětí postižených běžnými i závažnými nemocemi, jako je např. AIDS. Dále je v těchto programech zahrnuta péče o sirotky a děti žijící na ulici, kterým je poskytováno ubytování, křesťanská výchova a potřebná strava.
Další důležitou oblastí podpory dětí v misiích je vzdělávání. Pomoc je směřována sirotkům nebo chudým dětem, jejichž rodiče tvrdě pracují na plantážích nebo daleko od domova a nemohou dětem zajistit dostatečnou výchovu. Často je spojeno s ubytováním dětí. Kvalitní vzdělání a výchova umožní dětem stát se v budoucnu samostatnými občany.

PMDD je také organizací, která na celosvětové úrovni formuje děti k zájmu o misie, a to modlitbou, vzdělávacími aktivitami a finančně. Děti se tak stávají misionáři druhých v souladu s heslem „Děti pomáhají dětem“. Toto Dílo najdeme cca v 120 zemích světa a jeho specifikem je aktivní zapojení i dětí z chudých misijních zemí.
V rámci Papežského misijního díla dětí působí Misijní klubka– skupinky a společenství, kde děti pod vedením dospělých tvořivým způsobem podporují misie. Více informací k formačním aktivitám najdete v samostatné sekci.

Jak se zapojit? Zkuste např. Členství v Misijním klubku, Misijní výchova dětí, Misijní materiály

 Dílo dětí a Mons. de Forbin-Janson

„Nechte děti přicházet ke mně a nebraňte jim, neboť takovým patří království Boží.“ (Lk 18,16)

1. červen je svátkem všech dětí. U nás si tento den připomínáme ještě i Papežské misijní dílo dětí. U jeho zrodu stál francouzský biskup Charles de Forbin-Janson. Narodil se v roce 1785, což bylo krátce před vypuknutím Velké francouzské revoluce. Také on, stejně jako Pauline Jaricot pocházel z bohaté rodiny, která byla ještě navíc aristokratická. I když měl před sebou slibnou diplomatickou kariéru, rozhodl se vstoupit do semináře a začal se zajímat o misie v Číně. Po Napoleonově pádu však sama Francie nutně potřebovala kněze. Stal se biskupem a na radu Pia VII. se rozhodl zůstat ve své vlasti a pracovat na obnově katolického náboženství.

Když v roce 1839 přijel do New Yorku, rozrušilo ho, co tam viděl, a proto o mladém americkém národě poznamenal: „Je to ještě dítě, ale obrovské dítě, jehož dobrá nebo špatná výchova se týká celého světa, musí růst ve ctnosti a dobru, nebo se stane velkým zlem.“

Tento příměr ho přiměl k tomu, aby usiloval o vytvoření díla sdružujícího děti, které pomáhají jiným dětem. Inspiroval se Dílem Pauliny Jaricot, a proto podmínkou členství byla krátká denní modlitba za misie a maličká finanční oběť na záchranu pohanských dětí.

Myšlenka „Děti pomáhají dětem“ vycházející ze záměru přinášet dětem v misijních oblastech materiální i duchovní pomoc a zároveň v podporovatelích rozvíjet ctnosti lásky k jiným, velmi oslovila nejen biskupy a Svatého otce, ale také belgický královský pár, který k tomuto hnutí připojil i svoje děti.

V roce 1922 ho Pius XI. povýšil na hodnost papežského díla. Papežské misijní dílo dětí dnes sdružuje desítky milionů malých misionářů po celém světě.