Velikonoční Vigile – Srí Lanka, Ragama

Obřady Kristova Vzkříšení (Velikonoční vigilie) ve farnosti Ragama v západní provincii Srí Lanky provází tradiční symbolika světla, vody a oběti.

„Suba Pasqua veva!” – Radostné Velikonoce!

Natočeno během misijní a dokumentační výpravy PMD na Srí Lanku v roce 2012.