Radost Velikonoční neděle v Keni

Ukázka z obřadu Velikonoční neděle Vzkříšení ve farnosti Tinganga v diecézi Nairobi v Keni. Krátký sestřih zachycuje vstupní průvod bohoslužby, úvodní pozdrav a dále část ordinária (Kyrie — Pane smiluj se, Gloria — Sláva na výsostech Bohu).

V čele tančícího zástupu věřících jsou děti Papežského misijního díla dětí, jejichž úkolem je provázet bohoslužbu zpěvy a tanečními formacemi. Jejich skupinky vede několik animátorů.

Děti v Keni se stávají součástí Papežského misijního díla dětí automaticky při křtu nebo při prvním svatém přijímání. Jen v diecézi Nairobi je těchto dětí na 8 000.

Natočeno během misijní dokumentační výpravy Papežských misijních děl v Keni 2014.