Vzácní hosté ze Zambie přijedou do ČR již za několik dní

Již od 26. června 2014 začne jedenáctidenní misijní turné hostů ze Zambie po řadě míst České republiky. Jedním ze vzácných návštěvníků je kromě Národního ředitele PMD P. Bernarda Zulu, také P. Dennis Phiri, rektor semináře sv. Dominika v Zambii. On s sebou ze semináře přiveze 6 bohoslovců. Právě jeho svědectví “Dennis – cesta kněze” ukazuje unikátní video, které bylo natočeno během nedávné návštěvy zambijského semináře. Jak on hovoří o svém povolání a potřebě podpory místních povolání i co vzkazuje českým dobrodincům, je možné vidět zde: http://old.missio.cz/aktuality/dennis-cesta-kneze/

Postupně se také dotváří program návštěvy. K možnostem, kde se může veřejnost s Afričany setkat, přibyla například v pátek 27.6. bohoslužba v Dolních Kounicích a následné vystoupení na místním festivalu Kefasfest. V úterý 1.7. budou hosté k vidění během mše svaté před polednem a při podvečerním koncertu v Kroměříži. Ve čtvrtek 3.7. zavítají do skautského tábora na Smraďavce. Celková nabídka vypadá tedy následovně: čtvrtek 26.6. Praha, pátek 27.6. Kroměříž a festival Kefasfest v Dolních Kounicích, sobota 28.6. Svatý Hostýn, Žeranovice a Holešov, neděle 29.6. Nivnice a Svatý Kopeček, pondělí 30.6. Veselí nad Moravou, úterý 1.7. Kroměříž, středa 2.7. Lidečko a Valašské Klobouky, čtvrtek 3. 7. setkání se skauty v táboře na Smraďavce a večerní bohoslužba s besedou v Kyjově, pátek 4.7. Velehrad – vernisáž, autogramiáda nového CD a vystoupení při koncertu – Večer lidí dobré vůle, sobota 5.7. Velehrad a hudební vystoupení při hlavní mši svaté národní pouti, večerní program ve Strážnici, neděle 6.7. Dolní Bojanovice. V kanceláři PMD nebo na webu je k dispozici souhrnný plakát a zároveň ke každému místu připraven i další speciální plakát s podrobnostmi, aby bylo možné ho vyvěsit v nejbližším okolí, na weby farností, firem, společenství apod.:

Návštěva se uskuteční na základě pozvání ředitele PMD v ČR, P. Jiřího Šlégra, který bude hosty doprovázet. Protože dárci z naší vlasti již delší dobu podporují skrze PMD právě pomoc chudým bohoslovcům v tomto zambijském semináři, bude jejich návštěva dobrou příležitostí k osobnímu setkání. Na řadě míst, která jsou spojená s touto akcí, se organizátoři setkávají s velkou ochotou a vstřícností. Díky tomu je možné vše uskutečnit. Kdo by stále ještě chtěl přípravu a průběh této akce podpořit, může kontaktovat Národní kancelář PMD. Je možné například přispět na letenky, věnovat mešní intence misionářům, pomoct s organizací či pohoštěním nebo šířením plakátů s programem, uspořádat v místě návštěvy Misijní koláč®, Misijní štrúdlování® nebo Misijní jarmark®. Organizátoři upřímně děkují všem, kdo se za požehnání plánované návštěvy modlí.

Jak bylo již dříve připomenuto, bohoslovci jsou členy místní seminární scholy “Scora Cantorum” a budou během 11 denní návštěvy při různých besedách, bohoslužbách a setkáních vyprávět o životě v Zambii, zpívat a hrát na typické africké nástroje. K dispozici je i unikátní CD s jejich písněmi, které právě vyšlo. Zájemci, kteří by chtěli finančně přispět na náklady spojené s misijní cestou P. Denise a dalších sedmi hostů ze Zambie do České republiky, mohou tak učinit na číslo účtu PMD: 72540444/2700, V. symbol 998. Za jakoukoliv pomoc ze srdce děkujeme.