Velikonoční přání 2024

“Bůh tak miloval svět, že dal svého jediného Syna, aby žádný, kdo v něho věří, nezahynul, ale měl život věčný.”

(Jan 3,16)

Kristus nám svou smrtí na kříži získal věčný život! To je nejvíc, co bychom si mohli přát! Utíkejme naproti vzkříšenému Ježíši a nechme se od něho proměnit!

Zmrtvýchvstalý Pán ať nás naplní velikonoční radostí, která je plná naděje a nekonečné Boží lásky ke všem lidem.

Kristus otevřel dokořán brány hrobu, ať otevře naše srdce potřebným, bezbranným, chudým a těm, kdo prosí o chléb a naši pomoc.

Radostí a požehnáním naplněné Velikonoce 2024

přejí  pracovníci

Papežských misijních děl v České republice