Velikonoční přání 2022

Zmrtvýchvstalý, který dokořán otevřel brány hrobu,

ať otevře naše srdce potřebným, bezbranným, chudým a těm,

kdo klepou na naše dveře a prosí o chléb, útočiště a uznání svojí důstojnosti.

On je nadějí pro každého z nás i nadějí celého světa.

Dokazujme slovy a životem tu krásnou zprávu, že „Ježíš vstal z mrtvých“!

 

Radostí a požehnáním naplněné Velikonoce 2022

přejí

Papežská misijní díla v České republice