Velikonoční přání 2021

“Zůstáváme sjednoceni modlitbou, máme jistotu, že na nás klade svou dlaň (srov. Žl 138,5) a důrazně nám opakuje: „Vstal jsem z mrtvých, a jsem stále s tebou“ (Římský misál)!

Toto není  čas na lhostejnost, protože celý svět trpí a potřebuje jednotně čelit pandemii. Vzkříšený Ježíš kéž daruje naději všem chudým a těm, kdo žijí na periferiích, uprchlíkům a bezdomovcům. Ať nejsou ponecháni o samotě tito naši nejslabší bratři a sestry, žijící v našich městech a periferiích všech částí světa. Ať jim nechybí základní prostředky k životu, obtížně dosažitelné nyní, kdy bylo pozastaveno mnoho aktivit, jako jsou léky a především možnost adekvátní zdravotnické péče. 

On, který již porazil smrt a otevřel nám cestu k věčné spáse, ať vyžene temnotu z našeho ubohého lidstva a uvede nás do Svého zářivého dne, který nezná setmění.”

(papež František)

„Vy se nebojte. Byl vzkříšen z mrtvých.” 
(Mk 16,6)

Ježíš si přeje, abychom nesli velikonoční radost a naději do každodenního života

a dosvědčovali, že jsme Bohem milováni.
Požehnané Velikonoce Vám a Vašim blízkým
přejí
Papežská misijní díl v České republice 

Grafika katedrála arcidiecéze Songea – Tanzanie.