Velikonoční přání 2020

“Jsme na světě, abychom milovali Jeho a druhé. Ostatní pomíjí, toto zůstává.
Život, který není službou, je k ničemu. Život se totiž poměřuje láskou. Prosme s pohledem upřeným na Ukřižovaného o milost žít, abychom sloužili. Mysleme na dobro, které můžeme prokázat.”
(papež František)
“Kámen je odvalen…” (Mk 16,4)
Aleluja. Vzkříšený Pán ať je oporou, zvláště těm nejslabším a nejpotřebnějším.
Nesme svým rodinám a svým zemím velikonoční poselství radosti, naděje a pokoje.

Požehnané Velikonoce  všem spolupracovníkům, dárcům a přátelům misií

Leoš Halbrštát

s kolektivem pracovníků Národní kanceláře Papežských misijních děl v České republice