Ve Vatikánu představili blížící se Světový den misií

23. října 2021 proběhla ve Vatikánu tisková konference k příležitosti Světového dne misií, který se bude konat v neděli 24. října 2021 na téma „Je přece nemožné, abychom nemluvili o tom, co jsme viděli a slyšeli“ (Sk 4,20)
Přednášejícími byli:
– Jeho Eminence kardinál Luis Antonio G. Tagle, prefekt Kongregace pro evangelizaci národů;
– arcibiskup Giampietro Dal Toso, prezident Papežských misijních děl (PMD) a pomocný tajemník Kongregace pro evangelizaci národů;
– Sr. Alessandra Dalpozzo, generální představená františkánských služebnic Panny Marie.
Přítomni byli také sekretáři jednotlivých sekretariátů Papežských misijních děl:
– s. Roberta Tremarelli, AMSS, generální sekretářka Papežského misijního díla dětí;
– Fr. Tadeusz Jan Nowak, OMI, generální sekretář Papežského misijního díla šíření víry;
– Fr. Guy Bognon, PSS, generální sekretář Papežského misijního díla svatého Petra apoštola;
– Fr. Dinh Anh Nhue Nguyen, OFM Conv., generální sekretář Papežské misijní unie.
V roce 2022 bude Kongregace pro evangelizaci národů slavit několik významných jubileí, jakož i blahořečení Paulin Jaricot, zakladatelky prvního misijního díla.
Prefekt Kongregace pro evangelizaci národů kardinál Antonio Tagle představil Poselství papeže Františka k Světovému dni misií. Papež v něm poukazuje na vzor prvních křesťanů, popsaný v knize Skutků a připomíná složitost tehdejší doby, která nebyla méně náročná než ta naše.
Církev je zde pro hlásání evangelia
Svatý otec cituje slova sv. Pavla VI. z apoštolské exhortace Evangelii nuntiandi: “Církev je zde pro hlásání evangelia” (č. 14) a dodává: “V osobní izolaci či uzavřenosti do malých skupin náš život víry slábne, ztrácí prorocký rozměr a schopnost žasnout a být vděčný; z důvodu vlastní dynamiky si totiž víra vyžaduje stále větší otevřenost, která dokáže dosáhnout a obejmout všechny. “
Prezident Papežských misijních děl (PMD) arcibiskup Giampietro Dal Toso upozornil na několik významných jubileí spojených se světem misií, které se budou slavit v příštím roce 2022. Jde o 400 let od vzniku Kongregace pro evangelizaci národů, kdysi nazývané Propaganda Fide, 200 let od založení prvního papežského díla – Díla šíření víry, 100 let od povýšení tří ze čtyř misijních děl na papežské.
Dále poznamenal, že letošní Světový den misií bude příležitostí připomenout si osobnost Paulin Jaricot, zakladatelky Lyonské unie, která stála u zrodu dnešních Papežských misijních děl. Její blahořečení se uskuteční 22. května 2022 v Lyonu. “Tato slavnost nám má připomenout roli žen v církvi a jejich obrovský vliv na toto společenství od samého počátku,” řekl prezident Papežských misijních děl.

Paulin byla velkou misionářkou. Cílem mnoha děl, která založila, byla evangelizace francouzského národa a podpora misií v době silné dechristianizace po Velké francouzské revoluci. Zahájila skutečné misijní hnutí, které se díky své prostotě stalo velmi populární. Její přínos pro rozvoj misií v 19. a 20. století je zásadní, protože toto dílo zapojilo obyčejné věřící a umožnilo jim uvědomit si, že také oni jsou misionáři. Nejkrásnější na tom je, že nemluvíme jen o historii. Papežské misijní dílo šíření víry letos podpořilo 893 církevních regionů v misijních oblastech a investovalo více než 10 milionů dolarů do vzdělávání katechetů. Dílo sv. Petra Apoštola financovalo vzdělání pro téměř 77 000 bohoslovců a v diecézi Caserta vzniklo nové sdružení věřících inspirované charismatem Paulin Jaricot.