Vánoční přání a P.F. 2020

Jenom Bůh dokáže dát smysl našemu životu
a naplnit lidské srdce láskou, pokojem a radostí.
A právě lásku, pokoj a radost si dovolujeme
přát Vám všem, kteří podporujete papežské misie.
Drazí přátelé,

Papežská misijní díla v České republice Vám přejí radostné Vánoce a šťastný nový rok 2020!
Děkujeme  za  vše dobré v roce 2019, za Vaše modlitby a dary pro ty nejpotřebnější!
Velmi si Vaši pomoci a přízně vážíme a těšíme se na další spolupráci v novém roce!
S úctou a vděčností
Leoš Halbrštát
a všichni z Národní kanceláře PMD v České republice