Vánoční přání 2023

Milí přátelé misií, 

ze srdce děkujeme za Vaši přízeň a podporu Papežských misijních děl v roce 2023. I tento rok si pro nás připravil spoustu překvapení a zase nebyla všechna příjemná. Nicméně vidíme, že je stále dost lidí, kteří dokážou pomáhat těm, kteří jsou na tom hůře než oni sami. Opět se ukázalo, že v naší společnosti vládne láska a solidarita, a to je pro nás obrovskou nadějí do budoucnosti. Do nového roku vyprošujeme hojnost Božího požehnání, ochrany a pomoci Vám i všem, které nosíte ve svém srdci.

Betlémské Dítě ať nám znovu pomáhá být ochotní
a solidární s lidmi, kteří jsou křehcí, chudí a nemocní.

Přejeme Vám požehnané Vánoce i celý rok 2024!

S úctou a vděčností

Leoš Halbrštát, národní ředitel

a pracovníci Papežských misijních děl v České republice