Světový misijní den dětí 2017

Na svátek Zjevení Páně (Tří Králů) 6. ledna se tradičně slaví Světový misijní den dětí, který vyjadřuje aktivní místo dětí a mládeže v evangelizační misi církve, přiměřeně jejich věku a životnímu stylu. Letošní téma Světového misijního dne dětí zní “Z celého srdce”.

Papež František opakovaně vyzývá všechny děti a dospívající v mnoha částech světa, aby se zapojili do misijního úsilí církve, aby nesli evangelium všem lidem a pomáhali svým vrstevníkům v nouzi. V České republice je zapojeno v Papežském misijním díle dětí přes 2400 dětí a vznikají stále nová Misijní klubka.

Francouzský biskup Charles de Forbin Janson, zakladatel Papežského misijního díla dětí, více než před 170 lety vyzval křesťanské děti, aby pomáhaly Církvi v jejím poslání evangelizace svojí modlitbou, obětí a gesty solidarity. Po celém světě je dnes více než 15 milionů dětí aktivně zapojeno do práce pro Papežské misijní dílo dětí.

Vzhledem k tomu, že se jedná o papežské misie, podpořil význam tohoto misijního dne dětí i papež František, který např. 6. 1. 2015 v promluvě na nám. sv. Petra ve Vatikánu řekl:

„Světový misijní den dětí je svátek dětí, které prožívají dar víry a modlí se, aby Ježíšovo světlo dosahovalo ke všem dětem světa. Vybízím vychovatele, aby u maličkých pěstovali misijního ducha. Děti a mladí ať nejsou uzavření, ale otevření; ať vidí široký horizont a jejich srdce se k němu ubírá, aby se mezi nimi zrodili svědkové Boží něhy a zvěstovatelé evangelia. Obraťme se nyní k Panně Marii a prosme ji o ochranu pro všeobecnou církev, aby v celém světě šířila Kristovo evangelium, světlo všech národů. Kéž nám neustále umožňuje být na cestě a putovat pozorně, neúnavně a odvážně.“

“Za celou církev prosme Boha o radost z hlásání evangelia, neboť církev je „poslaná Kristem, aby zjevovala a sdělovala všem lidem a národům Boží lásku“ (Ad gentes, 10). Panna Maria kéž nám pomáhá, abychom byli všichni učedníky – misionáři, hvězdičkami, které září Jeho světlem. A modleme se, aby tuto zvěst přijalo každé srdce a všichni lidé poznali, že „i jim platí ona zaslíbení evangelia“ (Ef 3,6).” 

svetovy-misijni-den-deti-2017