Světový misijní den dětí

Světový misijní den dětí se tradičně slaví 6. ledna na svátek Zjevení Páně (Tří králů) a je svátkem všech dětí v misiích. Je to den, kdy děti různými způsoby, zejména finančními příspěvky a modlitbami pomáhají chudým dětem podle hesla “Děti pomáhají dětem” a snaží se, aby Ježíšovo světlo dosahovalo ke všem dětem světa.

Zakladatelem Papežského misijního díla dětí je Francouzský biskup Charles de Forbin Janson, který před 175 lety vyzval křesťanské děti, aby pomáhaly Církvi v jejím poslání evangelizace svojí modlitbou, obětí a gesty solidarity. Oficiálním dnem založení PMDD je 19. květen 1843.

Papež František opakovaně vyzývá všechny děti a dospívající v mnoha částech světa, aby se zapojili do misijního úsilí církve, aby nesli evangelium všem lidem a pomáhali svým vrstevníkům v nouzi. V České republice je zapojeno v Papežském misijním díle dětí přes 2500 dětí a vznikají stále nová Misijní klubka.

Papež František připomněl  misijní charakter dnešního svátku, když pozdravil zvláště děti a mládež:

“Zjevení Páně je také Dnem mladých misionářů, který letos zve mladé misionáře upřít pohled na Ježíše, aby se jim stal vzácným vůdcem v jejich úsilí o modlitbu, o přátelství a o sdílení s vrstevníky, kteří jsou v nouzi.”

V České republice slavíme tento den 1. června různými aktivitami pro děti a setkáními.