Světový den modliteb a reflexe za boj proti obchodování s lidmi

8. února, na liturgickou památku sv. Josefiny Bakhity, připadá Světový den modliteb a reflexe za boj proti obchodování s lidmi. Letošní téma zní: »Migrace bez obchodu s lidmi. Ano svobodě! Ne obchodu s lidmi!« a slaví se již počtvrté.

Při generální audienci 7. února 2018 papež František zdůraznil: “Mnozí migranti, kteří mají málo regulérních možností, se rozhodnou vystavit nebezpečí na jiných cestách, kde často dochází ke zneužívání všeho druhu, vykořisťování i zotročování. Kriminální organizace pašují lidi a používají migračních tras, aby mezi migranty a uprchlíky ukryly své oběti. Vybízím proto všechny, občany a instituce, aby sjednotily svoje síly, předešly obchodu s lidmi a zaručily jeho obětem ochranu a pomoc. Modleme se všichni, aby Pán obrátil srdce otrokářů, obchodníků s lidmi a dodal naději na opětovné získání svobody těm, kdo trpí touto hanebnou metlou.“

O patronce dnešního dne papež František řekl: Svatá Josefina Bakhita, tato dívka, která byla v Africe zotročena a ponížena, neztratila naději a dál nesla víru, když skončila jako migrantka v Evropě, kde pocítila Pánovo povolání a stala se řeholnicí. Prosme svatou Josefinu Bakhitu za všechny migranty, prchající, sdírané a strádající lidi.“

Celý životopis světice najdete zde: Životopis sv. Bakhity

“V době velikého soužení jde Bakhita po cestě následování Krista, po cestě prohloubení křesťanské lásky a neotřesitelné věrnosti církve.” (Jan Pavel II. – 17. května 1992)

Život Matky Josefíny Bakhity je projevem bezpodmínečné obětavosti podle Boží vůle. Její motto zní: “To, co Bůh chce!” Důkazem jejího vztahu k bližnímu je: dobrota – laskavost – něžnost.

Její černé ruce plné lásky se dotýkaly hlaviček dětí, které každý den navštěvovaly v institutu školu. Její milující hlas, který zněl jako zvonek, a k tomu její africký přízvuk, očaroval maličkých, těšil chudých a ubohých. A tak se chovala ke všem, kteří zaklepali na dveře institutu. Pro Bakhitu to byly projevy zcela samozřejmé.

“Pokud by přišel obchodník s otroky, který mě unesl, který mě trápil, poklekla bych před ním a líbala bych mu ruce. Kdyby se to nestalo, nebyla bych dnes křesťankou ani řeholnicí“.

Když někomu vyprávěla svůj strastiplný životní příběh, děkovala Pánu, že ji vzal na tuto nečekanou cestu víry a udělal z ní svou nevěstu. Žádný, ani jen nepatrný hněv, nevyšel z jejích rtů: “Ona si všechny vkládala do srdce a modlila se za ně.” Byla přezdívána “Africký květ” nebo i “Šťastná sestra.”

“Osvobození, jehož se jí dostalo v setkání s Bohem Ježíše Krista, chtěla – a cítila to jako svou povinnost – šířit dále, chtěla, aby bylo předáno co možná nejvíce lidem. Naději, která se v ní zrodila a která ji „vykoupila“, si nemohla ponechat jen pro sebe; tato naděje měla zasáhnout mnohé, měla se dostat ke všem.” (Benedikt XVI.) 

Prosby:

Připojme se k výzvám papeže Františka a buďme vytrvalí ve svých modlitbách, prosme za tyto trpící lidi, za děti i za ty, kteří toto zlo páchají: 

– Modleme se za lidi žijící v náročných podmínkách, aby ani uprostřed těžkých zkoušek nepodlehli lákavým nabídkám předstírané pomoci.

– Ochraňuj děti před špatnými přáteli, před vlivem špatného prostředí a pošli jim do života ochotné a obětavé lidi, kteří jim pomohou nalézat pravý smysl života.

– Prosme za ty, kdo páchají zločiny proti lidskosti: ať Bůh obrátí jejich srdce, aby se k druhým chovali jako bližní.

– Za ty, kdo se stali obětí obchodu s lidmi: ať je Bůh vysvobodí, uzdraví jejich duši i tělo a dá jim sílu hledět s nadějí do budoucnosti.

– Prosme o upřímnou lásku k Bohu, k sobě i k druhým, aby nám nechyběla vynalézavost v pozornosti a službě potřebným.

Amen.

Pomozte trpícím dětem v misiích prostřednictvím PMD

Vzhledem k tomu, že Papežská misijní díla v České republice mají na svém seznamu misijní země, kterých se špatné zacházení s dětmi, dětská práce nebo problém dětských vojáků, zneužívání či jiná kriminalita týká, můžete se zapojit do konkrétní pomoci i Vy. Pomoc zajišťují Papežská misijní díla, Na Kropáčce 30/1, Hradec Králové, 500 03, , tel.: 604 838 882, číslo účtu: 72540444/2700, variabilní symbol40. Členové PMD uvádí jako specifický symbol své členské číslo. Do zprávy pro příjemce uveďte: Srí Lanka nebo Uganda, v obou těchto zemích lidé naši pomoc opravdu potřebují. Ti, kdo věnují finanční pomoc, se mohou zaregistrovat jako „dárci misií“. Zájemci mohou obdržet potvrzení pro daňové účely.

Za jakýkoliv dar upřímně děkujeme!