Světový den misií – Misijní neděle 2018

Světový den misií se na celém světě slaví jako den modlitby a podpory misií v každé diecézi, farnosti a instituci katolického světa.

Světový den misií, který je u nás známý pod názvem Misijní neděle, oslavíme 21. října.  V roce 1926 ho ustanovil papež Pius XI. a věřící se během tohoto dne společně modlí a finančně přispívají do světového fondu solidarity, ze kterého jsou podporovány projekty na pomoc potřebným ve všech kontinentech skrze Papežské misijní dílo šíření víry. Všechny sbírky tohoto dne putují na projekty, jimiž je podporováno šíření Božího slova až do těch nejzapadlejších koutů zeměkoule.

Papež František k tomuto dni každoročně vydává své poselství a národní ředitel Papežských misijních děl Dopis k Misijní neděli. Obojí si můžete stáhnout pod tímto článkem.

Národní kancelář PMD připravuje řadu materiálů a námětů, kterými lze oslavy tohoto dne obohatit. Oslavám Misijní neděle předchází Misijní most modlitby, ten můžete vytvořit v sobotu 20. října ve 21 hodin společnou modlitbou za misie. Dále si níže v přílohách můžete stáhnout plakát k Misijní neděli, inspirativní přílohy Misijních zpravodajů zaměřené na oslavy Misijní neděle (komentáře a přímluvy, Modlitba misijního růžence s dětmi). Pro práci s dětmi vám nabízíme již tradiční kreslený kalendář s úkoly Kalendář pro děti Misijní říjen zde. Ten je také ke stažení níže v barevné i černobílé verzi, aby si ho děti mohly průběžně samy vybarvovat.

Od října začne také roční příprava na Mimořádný misijní měsíc říjen 2019, který vyhlásil papež František. 

Z Dopisu národního ředitele Papežských misijních děl:

“Během oslavy loňského Světového dne misií papež František vyhlásil Mimořádný misijní měsíc říjen 2019, kterému dal téma: „Pokřtěni a posláni.“ Téma zdůrazňuje, že povolání k misiím dostal každý pokřtěný. Misie znamená pohyb těch, kdo jsou vysláni, i těch, kdo přijímají jejich poselství. Poslaný jde, aby přinášel druhým Spasitele, jeho evangelium i jeho lásku. Kdo plní toto poslání, roste ve svatosti a stává se svědkem svatosti, která dává světu život a krásu. K tomu je povolán každý z vás.

„Srdečně vás povzbuzuji, abyste chápali přípravnou fázi k Mimořádnému misijnímu měsíci v říjnu 2019 jako ohromnou příležitost k obnově misijního odhodlání po celé církvi. Nebojte se nových věcí, které pocházejí od ukřižovaného a vzkříšeného Pána. Buďte ve svých misiích smělí a odvážní, vždy spolupracujte s Duchem Svatým ve spojení s Kristovou církví“ říká papež František a já se k této výzvě ze srdce připojuji.”

Přílohy pod článkem ke stažení:

– Plakát k Misijní neděli 2018
– Poselství Svatého otce ke Světovému dni misií 2018
– Dopis národního ředitele k Misijní neděli 2018
– Náměty ke slavení Misijní neděle – 2 pdf soubory – komentáře k obětnímu průvodu a Modlitba misijního růžence s dětmi
– Kalendář pro děti Misijní říjen 2018 zde http://old.missio.cz/pro-deti/kalendar-pro-deti-misijni-rijen-2018/
– Logo Mimořádného misijního měsíce října 2019 zde http://old.missio.cz/aktuality/priprava-na-mimoradny-misijni-mesic-rijen-2019/