Pozdrav ze Zambie

Milá Papežská díla a misionáři,

rády bychom vám vyřídily pozdravy a díky od pana biskupa George Zumaire Lungu z diecéze Chipata v Zambii. Při osobní návštěvě na biskupství v Chipatě nás ujišťoval o jeho modlitbách za všechny misionáře a podporovatele z České republiky a s vděčností  děkoval všem, kteří soucítí s problémy, se kterými se farnosti v Zambii potýkají.  Kladl nám na srdce důležitost evangelizace v jejich části světa a to podporou misijního díla sv. Petra apoštola, které zajišťuje studium seminaristů, kněží ale i fungování celých seminářů. Tito jsou opravdu velmi důležitým článkem v evangelizaci, jsou povzbuzením a utišením životů lidí v chudých oblastech Zambie ale i jinde ve světě. Navštívily jsme i katechistické centrum v Chikungu, kde se katechisté po dobu dvou let připravují na svou službu. Jsou panem biskupem na dobu několika let zasíláni do nedostupných částí v buši, a to s celou rodinou. Toto centrum může vychovávat nové katechisty i díky podpoře dárců z ČR prostřednictvím PMD. Viděly jsme jak důležitá pomoc to je, a na jak úžasných projektech se PMD podílejí. Proto prosíme všechny misionáře, aby vytrvali a podporovali chudé ve světě, způsobem jak cítí, že je to nejlepší. Lidé v misiích myslí na nás v modlitbách každý den, usmívají se, věří v Boží požehnání a děkují Bohu za vše, i za těžkosti. Proto se nebojte modlit se a dělat malé věci ve svých farnostech či společenstvích, které by mohly projekty podpořit. V konečném důsledku se podílíte na velkém dílu a více lidí může poznávat Boha právě prostřednictvím podporovaných bohoslovců, katechistů či kněží.

Děkujeme celému týmu PMD a všem úžasným lidem, kteří se na dílech podílí. Mulungu akudalitseni inu (Bůh žehnej).

Monika a Katka