Papež František vyhlásil na říjen 2019 mimořádný misijní měsíc

O Misijní neděli 22. října 2017, na kterou připadla také liturgická památka sv. Jana Pavla II., vyhlásil papež František konání mimořádného misijního měsíce, a to v říjnu roku 2019. S tímto úmyslem seznamuje kardinála Fernanda Filoniho, prefekta Kongregace pro evangelizaci národů, ve zvláštním listu ke stému výročí apoštolského listu Maximum illud Benedikta XV. (datovaném také 22. říjnem). Františkovým cílem je oživit vědomí o missio ad gentes a s novým elánem se chopit misionářské transformace církevního života a pastorace. Kardinála Filoniho, který zároveň předsedá Papežským misijním dílům, pověřuje přípravou této mimořádné události.

Jak papež František připomíná, 30. listopadu 2019 uběhne sto let od vydání apoštolského listu Maximum illud Benedikta XV., kterým tento papež upozornil církev na její misionářskou odpovědnost. Stalo se to na konci hrůzného světového střetu, který sám nazval “zbytečnými jatkami”. Benedikt XV. vyzval k evangelnímu přehodnocení církevní misie, jejímu očištění od jakéhokoli koloniálního nánosu a upuštění od nacionalistických a výbojných záměrů, které již zapříčinily příliš mnoho škod. “Boží církev je univerzální a není cizinkou v žádném národě”, napsal a vybídl k odmítnutí veškerých forem dílčích zájmů, neboť důvodem misie je pouze hlásání Pána Ježíše a jeho milosrdné lásky, šířené svatostí života a dobrými skutky.

Apoštolský list Maximum illud s prorockým duchem a evangelní upřímností vybídl k překročení národních hranic a ke svědectví spásonosné Boží vůle prostřednictvím všeobecného poslání církve, komentuje papež František. Jeho blížící se sté výročí vydání by mělo podnítit k překonání církevní introverze, sebevztažné uzavřenosti v rámci bezpečných hranic, pastoračního pesimismu a neplodného stesku po minulosti a naopak nás otevřít radosti a stálé novosti evangelia. Také v naší době, kterou sužuje válka a na níž se líčí past smutného zdůrazňování rozdílů a vyvolávání střetů, by totiž radostná zvěst o tom, že Ježíš přemohl hřích, život porazil smrt a láska zvítězila nad strachem, měla být na dosah každého člověka, aby šířila důvěru a naději. 

Zdroj: Radio Vatikán