Ostravsko-opavská diecéze má nového ředitele PMD

V Ostravsko-opavské diecézi byl jmenován nový diecézní ředitel Papežských misijních děl (PMD). Je jím trvalý jáhen z Nového Jičína Mgr. Antonín Glogar. V této diecézi to je již čtvrtý ředitel jmenovaný od sametové revoluce. Po Mgr. Janu Czudekovi z Ostravy a Mgr. Janu Szymurdovi z Havířova, byla touto funkcí pověřena Mgr. Naděžda Pavlisková z Ostravy, která po pěti letech v loňském roce tuto práci zakončila.

Antonin_Glogar_5Nový ředitel PMD o sobě říká: „Pocházím ze sedmi sourozenců, nejmladší bratr je knězem. Vyučil jsem se elektromontérem, po vojně dálkově vystudoval elektro-technickou průmyslovku a od svých třiceti let pracuji jako revizní technik. Dá-li Pán Bůh, oslavíme s manželkou v srpnu čtyřicet let společného života, máme šest dětí a deset vnoučat. Po svatbě jsme se přestěhovali do nedalekého Nového Jičína a postavili rodinný domek v řadové zástavbě. Nikdy jsem neusiloval o nějakou funkci, postavení a podobně, ale snad už i životní zkušenost mi ukázala, že mne Bůh volá skrze různé přátele, představené a různé životní situace. Kromě jiného jsem už jako laik četl evangelium, protože jsem pomáhal při večerní mši svaté místnímu slepému knězi. Po nějakém čase jsem to cítil jako další Boží „naťuknutí“. A brzy po narození pátého dítěte jsem začal studovat.“ V roce 1998 byl Mgr. Antonín Glogar vysvěcen na trvalého jáhna. Tuto službu vykonával při svém hlavním zaměstnání. Kromě pravidelné služby u oltáře, křtů a někdy svateb dělal i všechna křesťanská rozloučení se zesnulými ze smuteční síně ve městě.

K práci v Papežských misijních dílech sděluje: „Přiznám se, že mě nikdy nenapadlo, že se budu angažovat v PMD. Ale loni začátkem října mě oslovil náš otec biskup, zda bych byl ochoten tuto službu vykonávat. Po dvou měsících uvažování a modliteb jsem souhlasil. Zatím se v PMD „rozkoukávám“, učím se, jak misijní dílo a myšlenky šířit mezi lidi našeho bohatého národa. Věřím, vlastně vím, že ke každé činnosti, když je to Boží vůle, On dá dostatek moudrosti, abych mohl užitečně sloužit. Co dodat k takovému životnímu dobrodružství? Snad jen přání mnoha darů Ducha Svatého a radost z Boží lásky, kterou je třeba rozdávat dál. “

Kontaktovat nového diecézního ředitele můžete zde.