O hmatatelném dobru s odstupujícím ředitelem PMD a plánech nového Národního ředitele PMD.

DSCN8052Kard. Fernando Filoni, prefekt Kongregace pro evangelizaci národů, v pondělí 1. 6. 2015 v Římě zahájil generální shromáždění národních ředitelů Papežských misijních děl, které potrvá do soboty. Za Českou republiku se ho účastnil O. Jiří Šlégr, odstupující národní ředitel PMD, a jeho nástupce, trvalý jáhen Leoš Halbrštát, kteří navštívili redakci rádia Vatikán.

Kardinál Filoni ve své úvodní promluvě poznamenal, že hlásání evangelia nikdy nemůže být účinné, pokud je zaměřeno na lidské projekty, jakkoli mohou být správné a důležité. Poukázal proto na nezbytnost neustálé apoštolské formace všech spolupracovníků Papežských misijních děl, protože, jak zdůraznil, zejména v západním světě se vytrácí smysl pro církev. Máte tuto zkušenost také v našich zeměpisných šířkách? Odpovídá O. Jiří Šlégr:

“Na poli spolupráce v rámci církve mám dobré zkušenosti. Kdykoli jsem měl možnost oslovit lidi, ať už ve farnostech, nebo řeholních komunitách, či při různých setkáních, vždy byli a dosud jsou misiím velmi otevření. Práce pro misie samozřejmě vyžaduje formaci, abychom nezůstali jenom u sbírek pro chudé, hladové a potřebné, ale abychom vycházeli z evangelia. Ani sám Pán Ježíš neříká: Běžte do celého světa, nakrmte hladové a dejte napít žíznivým, ale: Hlásejte evangelium všem národům, křtěte je ve jménu Otce, Syna i Ducha svatého. Jak připomíná také papež František, na konci života budeme souzeni z otázek, které už Ježíš dal a kterým říkám maturitní otázky: Měl jsem hlad, dali jste mi najíst. Měl jsem žízeň, dali jste mi napít. Ale zároveň budeme souzeni z toho, jestli se nám z nich nevytratil Ježíš a radost z evangelia. Řekl bych, že radost člověka, který žije s Pánem Ježíšem a obětuje se pro jeho evangelium, je nám posilou. O této radosti mluví papež František, který říká, že křesťan nemůže být smutný, i když trpí, je nemocný a pronásledovaný. Vnitřní hluboká radost spočívá v tom, že je neustále vyživován, formován a utvářen – v našem případě vzděláváním a kontaktem s lidmi, kteří pracují na misijním poli. Myslím, že jedna věc nám chybí, a tou je vysílání misionářů do světa. Vzpomínám si, že nám to už před mnoha lety na jednom misijním sympoziu připomínal kard. Tomko, bývalý prefekt Kongregace pro evangelizaci národů. Vyzýval k tomu, aby od nás kněží a řeholníci i řeholnice byli vysíláni na misie – nejenom na výlet, ale na trvalou práci. V této oblasti se už něco podařilo, ale stojí před námi ještě mnoho úkolů.“

Dalším bodem promluvy kard. Filoniho byla důležitost spolupráce a komunikace mezi jednotlivými národními řediteli PMD. Probíhá něco takového v české národní kanceláři?

“Musím přiznat, že na úplném začátku jsem dostal asi třináct diapozitivů z misií, neměli jsme žádný film ani materiály, které bychom mohli lidem ukazovat. Nyní se řadíme mezi země, které nabízejí kvalitní materiál. Soustřeďujeme se hlavně na filmové dokumenty, protože jsou použitelné snad ve všech zemích na světě. Naše země se zapsala dobrým způsobem právě v této mediální tvorbě. Kolegové z Německa, Rakouska, Austrálie, Spojených států amerických, ale také národní ředitelé z Afriky či Asie chtějí naše filmy, protože jsou kvalitně připraveny. Jsme tedy dobrým přínosem pro vzájemnou spolupráci všech ředitelů. Navíc je tu nedávná zkušenost z loňského roku, kdy jsme připravili novou tvář našeho webu. Ihned poté mne začal kontaktovat jeden člověk – původně jsem ho považoval za spam, ale ukázalo se, že je to kolega ze Spojených států amerických. Velmi se mu líbily naše stránky a chtěl z nich čerpat inspiraci. Nejprve jsme si telefonovali a nakonec jsme se sešli tady v Římě. Pro mne je to známka toho, že se ubíráme správným směrem…“

Prefekt Kongregace pro evangelizaci národů dále mluvil o tom, že se stále snižují výnosy ze sbírek na PMD. Jak je to v Česku?

“U nás máme jedinou vyhlášenou celostátní sbírku ve všech diecézích, která připadá na Misijní neděli. Vybraná částka se tu nesnižuje a každoročně dosahuje 16-17 milionů, za což Bohu díky. Zároveň se fondy shromažďují ještě skrze různé další aktivity – Misijní koláč, Misijní jarmark, Misijní štrůdlování, Pohled pro misie, Jeden dárek navíc – ke kterým je třeba připočíst dary jednotlivých dárců. Lidé si kupříkladu vyberou, že budou sponzorovat bohoslovce v jednom ze tří seminářů – v Keni, Ugandě a Zambii, které má Česká republika na starosti. Tyto dary vloni vynesly zhruba jednou tolik, co celostátní sbírka, a celkově jsme tedy vybrali 33 milionů .“

Kard. Filoni se zmínil rovněž o příští misijní neděli, která letos připadá na 18. října. Co na ni chystáte?

“V souvislosti s Misijní nedělí vždy připravujeme poselství Svatého otce Františka. Národní ředitel Papežských misijních děl píše dopis do všech farností, který se má číst týden předem. Na sobotní večer před Misijní nedělí připravujeme Misijní most modlitby, ke kterému zveme lidi doma i v kostele. Letos, když dá Bůh a podaří se to dobře připravit, jsem se inspirovali ve Švýcarsku rozšířenou nabídkou pro jednotlivé farnosti nebo komunity, co se týká prožití liturgie přímo na Misijní neděli. Tak, aby liturgie byla na první pohled misijní, aby lidé jenom nepřispěli do sbírky, což je také potřeba, ale aby odcházeli ze mše svaté s vědomím, že se zapojili a že prožili neděli misijně.
Kromě Misijní neděle, která bude až na podzim, chceme všechny pozvat na celostátní Misijní pouť v sobotu 13.6. ve Vranově nad Dyjí, kde by měl být i pan biskup Vojtěch Cikrle. Můžeme se tam setkat a zároveň poděkovat Bohu za všechno, co se v misích daří, a prosit o pomoc.“

V české národní kanceláři v současné době probíhá předávání úřadu mezi dvěma národními řediteli. O. Jiří Šlégr odchází po bezmála dvacetileté činnosti. Jak byste ji zhodnotil?

“Nejlepší hodnotitel je asi Pán Bůh sám, protože vidí do všeho, co se podařilo udělat a co chybí. Těší mne, když spočítám, kolik lidé za tu dobu věnovali na misie – ta částka se blíží téměř 400 stům milionů korun. Podařilo se nám vytvořit tradici vydávání misijních kalendářů, na které už jsou lidé zvyklí. V rámci Papežského misijního díla děti jsme v misijních klubkách začali dětem a jejich animátorům nabízet trvalou misijní formaci. Misijní klubka se už stala samozřejmostí a šíří se téměř nekontrolovaně ve všech diecézích. Mám radost z toho, že se podařilo propojit naši zem s různými zeměmi v Asii, Africe, Austrálii a Oceánii, kde nyní všude máme přátele a kde se za nás modlí. A mám radost z toho, že na našem webu od loňského roku funguje misijní kino, které nabízí filmy z oblastí, kde působíme. Myslím, že právě tyto záběry jsou dokladem toho, že naše pomoc funguje, zpětná vazba přichází a lidé nám mohou věřit… Mám rád definici jedné asistentky, která v národní kanceláři pracuje už delší dobu a která říká: Naše kancelář je kumulace dobra. Lidé se k nám obracejí, aby pomohli. Dobro je u nás skutečně hmatatelné a projevilo se kupříkladu v tom, že se nám vůbec podařilo udělat národní kancelář doslova „na koleně“, protože nám nikdo zpočátku nedal žádné prostory. Jsem za to vděčný a děkuji Bohu.“

Uvedl O. Šlégr. A s jakými pocity, cíly a plány nastupuje do úřadu národního ředitele PMD v České republice trvalý jáhen, Leoš Halbrštát?

“Když poslouchám vyprávění patera Jiřího, teprve poznávám, jaké množství práce za sebou zanechává a co všechno bylo třeba udělat, aby Papežská misijní díla v České republice vypadala tak, jak vypadají nyní. Do nedávné doby jsem s Papežskými misijními díly přišel do kontaktu jenom přes svoji manželku, která pracuje jako diecézní ředitelka v královehradecké diecézi. Jinak jsem byl vojenským kaplanem, což je úplně jiná práce a jiné zaměření. Tato práce tedy pro mne bude zcela nová, přebírám jí s doširoka otevřenýma očima a pomaličku se snažím naučit všechno to, na co měl P. Jiří bezmála dvacet let, abych mohl v jeho díle pokračovat. Samozřejmě každý jsme trochu jiného ražení, a proto budu mít zřejmě na některé věci malinko odlišný pohled, ale budu se snažit, aby Papežská misijní díla v České republice fungovala stále lépe a stále více lidi oslovovala. Je velmi důležité, že se nejedná o pouhé sbírání peněz, ale důležitější je šíření evangelia, šíření lásky k sobě navzájem. A z toho teprve vyplývá ona štědrost a pomoc potřebným.“

Sdělil pro naše mikrofony Leoš Halbrštát, který od prvního dubna tohoto roku nastoupil do úřadu národního ředitele Papežských misijních děl v České republice. Dodejme ještě, že papež František pozdraví národní ředitele Papežských misijních děl v pátek v rámci zvláštní audienice.

Více zde.