Národní misijní rada 12. – 13. 4. 2015

Od neděle 12. 4. do pondělí 13. 4. 2015 se uskuteční na Erlebachově boudě ve Špindlerově Mlýně Národní misijní rada. Radu, která se schází jednou ročně, povede jako každý rok arcibiskup Jan Graubner, delegát ČBK pro misie. 

Národní misijní rada má za úkol se zabývat účastí katolické církve v České republice na misiích ad gentes ve smyslu Dekretu o misijní činnosti církve II. vatikánského koncilu a encykliky Jana Pavla II. Redemptoris Missio (O stálé platnosti misijního poslání). Věnuje se především výchově dětí a mládeže k misijnímu poslání a jak povzbuzovat věřící všech generací k misijní spolupráci vyplývající ze spoluzodpovědnosti každého křesťana za misie. Mapuje současný stav a hledá možnosti intenzivnější spolupráce různých subjektů uvnitř církve, aby byla celá církev v Česku prodchnuta misijním duchem. I letos bude hledat podněty k misijním aktivitám, formačním programům, tvorbě misijních materiálů apod. Na setkání jsou pozváni zástupci z řeholních řádů, kongregací, organizací či institucí, které se zabývají misijní činností a chtějí v této oblasti spolupracovat.