Misijní most modlitby 2017

K této aktivitě Papežských misijních děl spojené s oslavou Světového dne misií – Misijní neděle jste všichni zváni v předvečer tohoto dne, tedy v sobotu 21. října 2017 ve 21.00 hodin.

Kdo a jak může modlitební most vytvořit a zorganizovat?

Misijní most modlitby mohou připravit jednotlivci, rodiny, Misijní klubka, společenství i celé farnosti prostřednictvím společné modlitby na misijní úmysl ve výše uvedený čas.

Jaká modlitba je vhodná?
Na tento úmysl můžeme věnovat modlitbu růžence nebo jakoukoliv jinou modlitbu za misie, stejně tak své utrpení, skutky lásky nebo čas osobní modlitby. Radost ze spojení s Bohem tak předáme do mnoha potřebných míst světa. Také papež František vybízí celý svět k modlitbě za misie.

Za co se modlit?
Ve svých modlitbách mysleme na misionáře, pronásledované, chudé, trpící, opuštěné, zneužívané, nemocné, hladové, strádající nedostatkem lásky…, zahrnout můžeme také prosby za šíření evangelia po celém světě či za dar víry…

Jak se na setkání připravit?
K těmto chvílím lze využít svíce vyrobené a požehnané pro tuto příležitost. K hlubšímu prožití společných modliteb mohou pomoci misijní materiály a symboly, které nám připomínají důležitost misií a propojení se všemi potřebnými na celém světě. Více si díky tomu uvědomíme, že misie bez modlitby nemohou existovat.
Čím předvečer Misijní neděle naplnit? Při vytváření náplně setkání v rámci misijního modlitebního mostu se můžete inspirovat třeba těmito nápady:
 modlitba při tlumeném světle nebo při světle svíček
 zapálení svíčky při každém desátku růžence
 zpěv písní s mariánskou nebo misijní tématikou
 přinášení květin
 výroba vlastního růžence, postavení MOSTu (Modlitba, Oběť, Služba, Tvořivost)
 promítání videa k Misijní neděli nebo misijního filmu či uspořádání přednášky Čím je Misijní most modlitby možné obohatit?
 noční/víkendovou hrou
Pokud pracujete s aktivní skupinkou dětí a chcete pro ně vytvořit atraktivní modlitební setkání, můžete Misijní most modlitby zakomponovat do celodenní, večerní nebo víkendové hry, jejímž vyvrcholením bude nedělní mše svatá. Během hry mohou hledat indicie k objevení misijního pokladu, anebo jim v málo osvětleném kostele poschovávejte úryvky modlitby, z nichž mají sestavit celou verzi, kterou se nakonec společně pomodlíte.
 večerním putováním k místní kapli spojené s modlitbou růžence

V Dolní Dobrouči to vloni vypadalo takto: Skupinka přibližně padesáti účastníků (někteří přicestovali z okolních farností) se po večerní mši svaté vydala od kostela sv. Mikuláše k Horákově kapli, což je malá kaple v lese za vsí vzdálená asi dva kilometry. Vyšli jsme o půl osmé – dospělí s baterkami, děti si na cestu svítily lampiony nebo lucerničkami. Putování s modlitbou růžence světla doprovázely zpěvy a modlitby na misijní úmysl. V cíli cesty zazněly další písně a vytvořil se prostor pro osobní přímluvy. Na závěr udělil otec Jano všem přítomným požehnání na přímluvu svatých misionářů. Dětem jsme rozdali nový časopis Duha, dospělým misijní zápalky. Někteří pak ještě chvíli setrvali v modlitbě. (K. a M. Rýznarovi)

Modlitba k patronce misií sv. Terezii z Lisieux:
Sv. Terezie z Lisieux,
ty ses zasloužila o to, abychom Tě uctívali jako patronku misií na celém světě. Pomáhej i nám, aby naše misijní úsilí přineslo plody, a aby kříž Ježíše Krista byl známý na celém světě a evangelium se hlásalo až do konce časů. Pomáhej kněžím, misionářům a celé Matce Církvi tak, jako jsi to přislíbila. Amen.
Svatá Terezie z Lisieux, patronko misií, oroduj za nás!