Mezinárodní den modliteb a reflexe proti obchodování s lidmi a sv. Bakhita

Třetí Mezinárodní den modliteb a reflexe proti obchodování s lidmi slavíme 8. února 2017 na téma: „Jsou dětmi, nikoli otroky!“ Tato událost se slaví ve svátek sv. Josefíny Bakhity, súdánské otrokyně, která se později stala řeholnicí. Byl vyhlášený církví poprvé předloni 8. února z iniciativy zrozené na mezináboženském setkání ve Vatikánu v prosinci 2014.

Už v roce 2013 papež František požadoval, aby se proti obchodu s lidmi bojovalo s výraznějším úsilím, a nazval ho “zločinem proti lidskosti”.  

„Obchod s lidmi uráží lidskou důstojnost,“ dodal. „Je to nová forma otroctví, bohužel stále rozšířenější, která se nevyhýbá žádné zemi, včetně těch nejrozvinutějších. Týká se nejzranitelnějších lidí ve společnosti – žen a dívek, dětí, postižených a chudých lidí, osob, pocházejících ze situací rodinného a sociálního rozvratu. Zejména v nich rozpoznávají křesťané tvář Ježíše Krista, který se ztotožnil s nejslabšími a nejpotřebnějšími. …. Společně můžeme a máme usilovat o ukončení tohoto hrůzného obchodování.“

„Největším problémem je to, že zotročené děti jsou neviditelné. Tento den modlitby tedy chce světu připomenout jejich existenci, dovolit, aby jejich hlas promluvil k našemu srdci. Církev si klade za úkol odvážné odhalování tohoto zločinu, který se často odehrává na našich očích… Velké zásluhy v boji proti zotročování dětí má mnoho řeholních společenství na celém světě. Vykonávají skutečně hrdinskou práci. Pravé dílo milosrdenství,“ říká P. Michael Czerny, podsekretář Úřadu pro službu integrálnímu lidskému rozvoji.

Odhaduje se, že za poslední tři desetiletí padlo za oběť obchodníků s lidmi 30 milionů dětí. Pouze zrůdné zneužívání nezletilých k prostituci přináší pachatelům 150 miliard dolarů zisku ročně.

V závěru generální audience 8. 2. 2017 papež František připomněl: 

„Letos je Den modliteb a reflexe v boji proti obchodu s lidmi věnovaný zvláště dětem a mladistvým. Povzbuzuji všechny, kdo různými způsoby usilují o vysvobození zotročených a zneužívaných nezletilců. Doufám, že vládní představitelé budou rozhodně potírat tuto metlu a dají hlas našim nejmenším bratřím, kterým je upírána jejich důstojnost. Je zapotřebí vynaložit veškerou snahu na potření tohoto hanebného a netolerovatelného zločinu.

“Svatá Josefina Bakhita, tato dívka, která byla v Africe zotročena a ponížena, neztratila naději a dál nesla víru, když skončila jako migrantka v Evropě, kde pocítila Pánovo povolání a stala se řeholnicí. Prosme svatou Josefinu Bakhitu za všechny migranty, prchající, sdírané a strádající lidi.”

Životopis sv. Bakhity

Prosby:

Připojme se k výzvám papeže Františka a buďme vytrvalí ve svých modlitbách, prosme za tyto trpící lidi, za děti i za ty, kteří toto zlo páchají: 

– Modleme se za lidi žijící v náročných podmínkách, aby ani uprostřed těžkých zkoušek nepodlehli lákavým nabídkám předstírané pomoci.

– Ochraňuj děti před špatnými přáteli, před vlivem špatného prostředí a pošli jim do života ochotné a obětavé lidi, kteří jim pomohou nalézat pravý smysl života. 

– Prosme za ty, kdo páchají zločiny proti lidskosti: ať Bůh obrátí jejich srdce, aby se k druhým chovali jako bližní.

– Za ty, kdo se stali obětí obchodu s lidmi: ať je Bůh vysvobodí, uzdraví jejich duši i tělo a dá jim sílu hledět s nadějí do budoucnosti.

– Prosme o upřímnou lásku k Bohu, k sobě i k druhým, aby nám nechyběla vynalézavost v pozornosti a službě potřebným.

Amen.

Pomozte trpícím dětem v misiích prostřednictvím PMD

Vzhledem k tomu, že Papežská misijní díla v České republice mají na svém seznamu misijní země, kterých se špatné zacházení s dětmi, dětská práce nebo problém dětských vojáků, zneužívání či jiná kriminalita týká, můžete se zapojit do konkrétní pomoci i Vy. Pomoc zajišťují Papežská misijní díla, Na Kropáčce 30/1, Hradec Králové, 500 03,  , tel.:  604 838 882, číslo účtu: 72540444/2700, variabilní symbol: 40. Členové PMD uvádí jako specifický symbol své členské číslo. Do zprávy pro příjemce uveďte: Srí Lanka nebo Uganda, v obou těchto zemích lidé naši pomoc opravdu potřebují. Ti, kdo věnují finanční pomoc, se mohou zaregistrovat jako „dárci misií“. Zájemci mohou obdržet potvrzení pro daňové účely.

Bakh. k mal.

8. 2. Bakhita + Mez. den