Martyrologie 2014

MARTYROLOGIE ZA ROK 2014

Vatikán (Agenzia Fides) – Podle informací, které máme k dispozici, bylo v průběhu roku 2014 po celém světě zavražděno celkem 26 církevních pracovníků, tj. o tři více než v předchozím roce 2013. Již šestý rok po sobě je nejvíce násilným místem s extrémně vysokým počtem zabitých pracovníků pastorační péče Latinská Amerika. Za posledních deset let (2004-2013) bylo ve světě usmrceno celkem 230 církevních pracovníků, včetně tří biskupů.

V tomto kontextu by měli být také připomenuti všichni ti, kteří nepřišli o život násilnou smrtí. Především ti, kteří neopustili západní Afriku v době epidemie virusu Ebola, který zabil tisíce obětí. Řád svatého Jana z Boha přišel v Libérii a Sieře Leoně o čtyři bratry, řádovou sestru a tři zaměstnance v nemocnicích v Monrovii a v Lunsar, poté, co byli sami infikováni.

V roce 2014 přišlo ve své službě násilně o život 17 kněží, 1 řádový bratr, 6 řádových sester, 1 seminarista a 1 laik. Podle kontinentů:

Přehled kontinentů:

Americe bylo zabito 14 pracovníků v pastoraci: 5 v Mexiku, 3 ve Venezuele, 2 ve Spojených státech, 1 v Kanadě, 1 v Kolumbii, 1 v Nikaragui a 1 v Peru. V Mexiku byl P. Rolando Martinez Lara zavražděn při loupeži v jeho kostele; seminarista Samuel Gustavo Gómez Veleta byl unesen a zavražděn ve Svatém týdnu; tělo otce José Acuña Asencion Osoria bylo nalezeno ve vodách řeky Balsas; otec John Ssenyondo byl nalezen v masovém hrobě; P. Gregorio Lopez Grosotieta byl unesen a zavražděn. Ve Venezuele otec Jesus Erasmus Plaza Salessi a bratr Luis Edilberto Sanchez Morante, saleziáni Dona Bosca byli zavražděni dvěma zloději, kteří se vloupali do školy; kněz Reinaldo Alfonso Herrera Lures byl unesen a zavražděn. Ve Spojených státech P. Eric Freed byl nalezen mrtev na své faře; P. Kenneth Walker byl zabit při loupežném přepadení. V Kanadě P. Gilbert Dasna byl zavražděn zločinci. V Kolumbii byl P. Andrés Duque Echeverry  zavražděn při loupeži.V Nikaragui byl Juan Francisco Meza Blandon zabit duševně nemocným člověkem. V Peru P. Alfonso Comino Zevallos byl ubit na své faře k smrti.

Africe bylo zavražděno 7 pracovníků pastorační péče: 3 v Burundi, 2 ve Středoafrické republice, 1 v Jižní Africe a 1 v Tanzanii.V Burundi 3 sestry řádu Xaveriánek přišly o život násilnou smrtí: Lucia Pulici, Olga Raschietti a Bernadetta Bogian.Ve Středoafrické republice farář Forman Christian Wilibona byl zavražděn rebely v zátarasu; P. Paul-Emile Nzale přišel o život s ostatními lidmi při útoku na jeho farnost. V Jižní Africe sestra Mary Paule Tacke zemřela při loupežném přepadení.V Tanzanii sestra Clecensia Kapuli byl také zabita při přepadení.

Asii byli zabiti 2 církevní pracovníci, jeden v Sýrii a jeden v Malajsii. V Sýrii jezuita otec Frans van der Lugt byl unesen a zabit ozbrojenými muži. V Malajsii sestra Juliana Lim zemřela na následky přepadení.

V Oceánii byli zavražděni dva církevní pracovníci, oba v Papui Nové Guinei.V Papuji Nové Guineji P. Gerry Maria Inau a Benedikt, pomocník komunity, byli zavražděni při pastorační návštěvě v odlehlé části diecéze Bereina.

Evropě byl zavražděn jeden církevní pracovník. V Itálii P. Lazzaro Longobardi byl zabit železnou tyčí poblíž jeho fary.

Okolnosti smrti:

Mrtvé tělo otce Erica Freeda, faráře v Eureke v Californii (USA), bylo nalezeno 1. ledna 2014 na jeho faře. Na hlavě a po celém těle měl četné rány. Americký kněz, narozený v roce 1957, studoval a byl vysvěcen na kněze u Salesiánů Dona Boska. Kněžské svěcení přijal v Tokiu a několik let působil coby salesián jako učitel a kaplan v Japonsku. Od roku 1999 mu byla svěřena pastorace ve  farnostech a školách diecéze Santa Rosa. V roce 2011 byl jmenován farářem ve farnosti San Bernardo, ve které byl také zabit. Svými studenty i věřícími byl velmi milován, vzpomínají na něho jako na citlivého, usměvavého kněze, s mimořádným smyslem pro humor a nadšeného pro sport. Soudní proces s obviněným z vraždy otce Erica byl dvakrát odložen a dosud není uzavřen.

Otec Jesus Erasmus Plaza Salessi (80 let) a řeholní bratr Luis Edilberto Sanchez Morantes (84 let), Salesiáni Dona Boska, byli napadeni v noci z 15. na 16. února dvěma mladíky, kteří vstoupili do prostor Internátní školy Dona Boska v Guaparo, v okrajové čtvrti Valencia (Venezuela). Oba napadení zemřeli na následky utrpěných zranění. Jednalo se o dva nezletilé útočníky (13 a 15 let), kteří chtěli ukrást počítač, peníze, mobilní telefony a další hodnotné věci a kteří také znesvětili kapli. Otec Plaza zemřel v nemocnici během snahy lékařů zastavit krvácení způsobené mnoha bodnutími nožem. Bratr Luis zemřel na místě. Při tomto zvláště násilnickém a krutém činu byl vážně zraněn další kněz, který přispěchal na pomoc spolubratrům, a ještě jeden řeholník. Zavraždění řeholníci sloužili více než 50 let v salesiánské komunitě této země. Po pohřbu byl bratr Sanchez Morantes, Kolumbijec, pochován v chrámu P. Marie Pomocnice, zatímco ostatky otce Jesús Plaza byly převezeny do státu Mérida (Venezuela), odkud pocházel.

Otec Rolando Martinez Lara, farář ve farnosti Panny Marie Guadalupské v Canalejas (obec Jilotepec), diecéze Atlacomulco ve státě Mexiko, byl zabit při loupežném přepadení, ke kterému došlo nad ránem 19. února 2014 v jeho farnosti. Zločinci ho ubili k smrti. Vysvěcen na kněze byl v roce 2000. Kněz pracoval pro biskupskou komisi Pastorale sociale-Caritas.

Otec Lazzaro Longobardi, farář ve farnosti sv. Rafaela Archanděla v Sibari, byl nalezen mrtvý ráno 3. března poblíž fary, ve které bydlel. Pod jeho tělem byla nalezena kovová tyč, kterou byl ubit k smrti, velmi pravděpodobně v neděli večer 2. března. Kněz narozený v roce 1945 byl od roku 1987 farářem v Sibari. Byl oblíbený v celé farní komunitě, především pro své nasazení při hlásání evangelia mladým a těm nejposlednějším, lidem na okraji společnosti, zvláště pak tisícům přistěhovalců, kteří sem přicházeli hledat práci. Podle policie jeden z nich, který byl zatčen, knězi vyhrožoval a pokusil se ho okrást o peníze. Tragický závěr byl výsledkem opakované žádosti mladého muže o peníze, na niž kněz reagoval výčitkou, že v minulosti již několikrát ukradl dary z pokladniček v kostele, aniž by si na něj kněz stěžoval, protože doufal v jeho nápravu.

Otec Juan Francisco Blandon Meza, farář ve farnosti Neposkvrněného Početí Panny Marie v obci Wiwilí v diecézi Jinotega (Nikaragua), byl zabit v neděli večer 6. dubna 2014. 42letý kněz byl ve svém domě společně se dvěma ženami, se kterými hovořil, vtom přišel manžel jedné z nich, vystřelil a usmrtil manželku i kněze. Nakonec zastřelil i sám sebe. Otec Blandon Meza byl známý svým nasazením pro skupiny sociálně slabých a také tím, že bránil lidská práva. Podle diecézního biskupa Mons. Herrera byl byl útočníkem psychicky labilní muž.

Otec Frans van der Lugt, SJ, holandský jezuita, který žil ve „městě mučedníků“ v Homs (Sýrie), byl zabit v pondělí 7. dubna 2014 kolem 8. hodiny ranní. Řeholník byl unesen ozbrojenými muži, kteří ho před očima lidí ztloukli a poté zastřelili dvěma kulkami do hlavy před sídlem jezuitů v Homs. Otec van der Lugt žil v Sýrii od roku 1966, stále pracoval pro chudé a usiloval o mezináboženský dialog. V Homs v 80. letech zřídil za městem duchovní centrum, kde pečoval asi o čtyřicet mladých s mentálním postižením z okolních vesnic. V posledních třech letech války žil holandský řeholník v klášteře starého města, kde žili občané po dlouhé měsíce obklíčeni vojskem. Rozhodl se zůstat v Homs navzdory každodennímu bombardování a nedostatku jídla, a to i poté, co ostatní občané byli evakuováni. Byl posledním jezuitou, který v Homs zůstal.

Otec Christ Forman Wilibona byl zavražděn 18. dubna 2014 v Bossangoa (Středoafrická republika). Když se kněz vracel z Missa Chrismatis, která byla kvůli probíhajícím místním konfliktům slavena až na Velký pátek místo na Zelený čtvrtek, narazil na své cestě na zátaras povstalců Seleky sdružených s Peuls. Povstalci na něj vystřelili dvanácti kulkami, které ho na místě usmrtily. Místní lidé se snažili získat jeho mrtvé tělo, ale vrazi několik hodin bránili tomu, aby se k němu někdo přiblížil. Nakonec byl pohřben v  misii Paoua, kde byl farářem.

Seminarista Samuel Gustavo Gómez Veleta, 21 let, student Arcibiskupského semináře v Chihuahua (Mexiko), byl spolu s ostatními seminaristy v rámci Svatého týdne v obci Aldama, kde pomáhal při misijní činnosti. Byl unesen a den poté, v úterý Svatého týdne, 15. dubna, byl nalezen mrtvý.

Otec Gery Maria Inau a laik Benedikt z diecéze Bereina (Papua Nová Guinea) byli zabiti v neděli 4. května 2014 v odlehlé části diecéze, kam se vydali z pastoračních důvodů. Oba muži byli pravděpodobně obětí kmenového konfliktu, který trval v této oblasti už několik let. I když patřili každý k jiné skupině, pracovali společně, a tak vydávali svědectví o jednotě. Otec Inau obdržel povolání až v dospělosti, byl vysvěcen na kněze teprve 9 měsíců předtím. Byl velmi starostlivým knězem s velkou vírou, citlivý k potřebám svého lidu.

Otec Gilbert Dasna z Kongregace synů Panny Marie, Matky milosrdenství, kaplan farnosti u katedrály svatého Pavla v Albertě (Kanada), byl zabit zločincem večer 9. května 2014. Vzpomíná se na něho jako na kněze dobrého a štědrého, který vyzařoval radost a pokoj. Narodil se v Kamerunu v roce 1982, vysvěcen na kněze byl 11. července 2009 a kaplanem v katedrále sv. Pavla byl od 19. května 2011. V Kanadě žil tři roky.

Sestra Juliana Lim, 69 let, Kongregace Dítěte Ježíše, zemřela 21. května po násilném útoku ze dne 14. května v Seremban, malém městečku poblíž Kuala Lumpur. Dvě malajské řeholnice byly napadeny zamaskovaným mužem v kostele Navštívení. Muž je krutě zbil, ukradl jim drobné peníze a opustil je umírající. Sestra Juliana byla převezena do nemocnice v komatu a 7 dní bojovala o život. Druhá řeholnice byla také vážně zraněna. Podle policie se mohlo u útočníka jednat o gesto beznaděje, ale hypotéza o napadení z náboženských motivů není vyloučena.

28. května během útoku na farnost Naší Paní z Fatimy v centru Bangui, hlavního města Středoafrické republiky, kam se schovali různí lidé utíkající před násilím, zemřelo nejméně 18 lidí, mezi nimi i otec Paul-Emile Nzale, 76 let, středoafrické národnosti.

Otec Kenneth Walker z Kněžského společenství sv. Petra (FSSP) byl zabit 11. června kolem 21.00 hodiny v misii Matky Milosrdenství ve Fénixu v Arizoně (USA) zřejmě při pokusu pachatelů o loupež. S ním byl vážně zraněn ještě jiný kněz. Oba kněží v misii se zlodějům nejspíš postavili na odpor a ti na ně zaútočili. Otec Walker se narodil v roce 1985 v Ploughkeepsie ve státě Nex York a byl vysvěcen na kněze v roce 2012.

Sestra Mary Paule Tacke, 82letá americká řeholnice z Kongregace misijních sester Předrahé krve (CPS), známých také jako Misionářky z Mariannhill, byla zabita v Jihoafrické republice. Auto sestry Tacke přepadli bandité 15. června poblíž Mthatha, když jela na návštěvu do jednoho ze sirotčinců, který založila. Auto s bandity pronásledované policií nakonec havarovalo v blízkosti Qokolweni. Pachatelům se podařilo utéci, aniž by po řeholnici zanechali stopu. Po několika dnech pátrání bylo 20. června tělo sestry Tacke nalezeno v potoce poblíž vesnice Tyara, 60 km od Mthatha. Policie předpokládá, že řeholnice byla uškrcena. Sestra Tacke pocházela z Cottonwood v Idaho a pracovala v Jihoafrické republice od roku 1950.

Sestra Clecensia Kapuli, tanzanská řeholnice (50 let) z kongregace diecéze Mbeya „Naše Paní, Královna apoštolů“, byla zabita 23. června během pouliční krádeže v Dar es Salaam, hlavním ekonomickém městě v zemi. Právě opustila banku s potřebnou sumou peněz, aby jako ekonomka školy mohla zaplatit dělníkům, kteří tuto školu vedenou její kongregací rekonstruovali. Jedoucí auto, v němž byla se spolusestrou a řidičem, bylo zastaveno čtyřmi ozbrojenými muži, kteří začali střílet, řeholnici zabili a řidiče zranili. Spolusestře se podařilo utéct, stejně jako banditům, kteří ukradli peníze.

Tři xaverské misionářky (Misionářky Mariiny) italského původu byly krutě zavražděny v misii Saint Guido Maria Conforti de Kamenge, v okrajové čtvrti Bujumbury v Burundi. Sestra Lucia Pulici a sestra Olga Raschietti byly zabity odpoledne 7. září, zatímco sestra Bernadetta Bogian následující noc. Mladíka podezřelého ze zabití tří misionářek (protože byl přesvědčen, že klášter byl postaven na půdě patřící jeho rodině) zadržela burundská policie. Spolusestry zabitých řeholnic této stopě nevěří a zatčení mladíka považují za záminku k odvedení pozornosti vyšetřovatelů. Tři misionářky strávily svůj život v Africe a i přes svůj pokročilý věk a zdravotní problémy se vrátily do Burundi, protože se chtěly vrátit mezi své, kteří je milovali a respektovali. Byly pohřbeny v Kongu, jak si přály.

Tělo otce José Acuña Asención Osorio, Mexičana (42 let), faráře farnosti Arcelia diecéze Ciudad Altamirano (Mexiko), bylo nalezeno po anonymním oznámení v řece Balsas, daleko od jeho bydliště, u vesničky Santa Cruz de Las Tinajas, na území obce San Miguel Totolapan (region Tierra Caliente v centru země). Zmizel v neděli 21. září, kde zanechal vyděšené věřící, kteří ho očekávali na mši svatou. Příčinou smrti bylo udušení utopením. V této oblasti se nejednalo o první případ, technika spočívající v držení hlavy osob pod vodou, až dojde k udušení, byla používána zločinci při vydírání. Podle pitvy nastala smrt 22. září.

Otec Reinaldo Alfonso Herrera Lures, který sloužil v diecézi La Guaira ve Venezuele jako vojenský kaplan, zmizel ve čtvrtek večer 25. září, když se vracel ke svému autu, aby odjel domů. Kněz o sobě nepodal žádné zprávy, posléze bylo nalezeno jeho mrtvého tělo v sobotu večer 27. září. Otec Herrera Lures byl farářem v různých farnostech diecéze La Guaira. Několik měsíců byl vojenským kaplanem. Byl také kancléřem diecéze La Guaira a kaplanem gymnázia Champagnat de Caracas.

Otec Andrés Duque Echeverry, farář farnosti sv. Bonaventury v Medellinu v Kolumbii, se stal obětí krádeže 3. října. Ubili a zavraždili ho u východu z metra, jeho tělo bylo převezeno do márnice, ale nedařilo se ho identifikovat, protože mu byly ukradeny veškeré osobní věci, včetně osobních dokumentů.

Tělo otce Johna Ssenyondo, 60letého kolumbijského misionáře ugandského původu, bylo nalezeno v obecním kanále nedaleko lokality Chilapa – na území mexické diecéze Chilpancingo-Chilapa – spolu s dalšími mrtvolami. Kněz zmizel 30. dubna 2014, po oslavě svatby v komunitě Santa Cruz v Chilapa, kde vykonával svou pastorační službu. Policii nejsou okolnosti vraždy jasné. Tělo bylo nalezeno 29. října, ale soudní lékař dokončil poslední přezkoumání a oznámil tuto skutečnost diecézi až 13. listopadu. Otec Ssenyondo sem přijel před šesti lety z Guerrero, poté co se věnoval pastoraci v Tlacotepec – v oblasti Heliodoro Castillo. Následně byl ustanoven knězem v kostele Nejapa v Chilapa. Požádal, aby byl začleněn do diecéze.

Farář farnosti svatého Ondřeje apoštola v Pisco, ve střední části jižního Peru (provincie a diecéze Ica), otec Alfonso Comina Zevallos, 56 let, byl ubit k smrti na své faře vedle farního kostela 24. prosince. Podle dotazovaných byl kněz tlučen do obličeje a po hlavě židlí mezi 8. a 9. hodinou ranní, pravděpodobně více osobami. Jeho mobilní telefon nebyl v domě nalezen.

Mrtvé tělo otce Gregoria Lopez Grosotieta, 39 let, zmizelého 21. prosince, bylo nalezeno na Vánoce ve městě Colonia Juárez, na území obce Tlapehuala, kde žil (region Tierra Caliente ve středu diecéze Ciudad Altamirano, Mexiko). Kněz byl profesorem Velkého semináře Zvěstování ve své diecézi. Zemřel udušením několik hodin po svém únosu. Podle několika svědků byl kněz unesen pachateli, kteří ho nutili nastoupit do auta, které pro něj přijelo do semináře.

(Fides 30/12/2014)                                                   

Překlad Papežská misijní díla 2015