Leoš Halbrštát: Církev v Evropě potřebuje více radosti | Missio interview

„Církev v Evropě má problém vystupovat jako živá církev, ukazovat svému okolí radostně žité evangelium. Ztratili jsme umění radostně žít evangelium tak, abychom mohli oslovit lidi, kteří ho neznají. Abychom je dokázali oslovit svým životem, ne tím, co říkáme, ale co děláme,“ říká jáhen a národní ředitel Papežských misijních děl Leoš Halbrštát. Na začátku června se zúčastnil generálního shromáždění v Římě, které mělo na programu i osobní setkání s papežem Františkem. Ten vyhlásil říjen roku 2019 za zvláštní měsíc modlitby a reflexe nad misijní činností. Jedná se o 100. výročí od vydání encykliky Maximum illud Benedikta XV. v roce 1919.

O aktuální koordinaci a směřování misijní činnosti na národní úrovni i v zahraničí hovoří Leoš Halbrštát s moderátorkou Kateřinou Rýznarovou v červnovém Missio interview.