Generální shromáždění PMD 2015 – Řím

generalVe dnech 1. – 6. června 2015 se v Římě uskuteční pravidelné Generální shromáždění Papežských misijních děl (PMD). Jedná se o pracovní setkání všech národních ředitelů PMD z jednotlivých kontinentů. Shromáždění zahájí jako každý rok prefekt Kongregace pro evangelizaci národů kardinál Fernando Filoni. Poté vystoupí prezident PMD a pomocný sekretář Kongregace pro evangelizaci národů Mons. Protase Rugambwa. Na programu bude úvodní studijní část, která bude v duchu motta: „Jak podporovat světové a lokální misie dnes a zítra“. Budou se probírat také strategie na podporu světové misijní solidarity. Poté přijde na řadu aktuální přehled činnosti PMD, který přednesou příslušní generální sekretáři následovně: za Papežské misijní dílo šíření víry P. Ryszard Szmydki, OMI.; za Papežské misijní dílo sv. Petra apoštola P. Fernando Domingues, MCCI; za Papežské misijní dílo dětí Dr. Baptistine Ralamboarison, za Papežskou misijní unii P. Vito Del Prete, PIME. Českou republiku zde bude zastupovat Mgr. Leoš  Halbrštát, Národní ředitel Papežských misijních děl a studijní části se zúčastní P. Jiří Šlégr. Generální shromáždění bude schvalovat projekty na pomoc chudým misijním oblastem světa. Prostor bude dán k představení aktuální misijní situace ve světě, prohloubení vzájemné spolupráce a řešení naléhavých problémů. V plánu je páteční audience u Svatého otce Františka. Celé shromáždění bude zakončeno sobotní večerní mší celebrovanou Mons. Protase Rugambwou.

Více informací:

PMD, 543 51 Špindlerův Mlýn 33, tel. 499 433 058, 604 838 882, , www.missio.cz