Evropské setkání národních ředitelů Papežských misijních děl v Maďarsku

Evropské setkání národních ředitelů PMD v Maďarsku

Od 5. do 9. února 2024 se v hlavním městě Maďarska konalo pravidelné setkání národních ředitelů Papežských misijních děl z Evropy. Českou republiku na setkání reprezentoval národní ředitel PMD ICLic. Mgr. Leoš Halbrštát. Celkem se zúčastnilo 37 zástupců evropských zemí s představiteli Dikasterie pro evangelizaci z Vatikánu.

Na začátku setkání přivítal účastníky apoštolský nuncius v Maďarsku Mons. Michael Wallace Bamach a po něm předseda Maďarské biskupské konference Mons. András Veres. Jeho pracovní část otevřel prezident Papežských misijních děl Mons. Emilio Nappa. Odpoledne představili ředitelé jednotlivých zemí své programy a aktivity spojené s misijní animací. Každá národní kancelář přistupuje k naplňování misijního poslání jedinečným způsobem a může tak svým tvůrčím přístupem inspirovat ostatní.

Během druhého dne vystoupil generální sekretář PMD šíření víry Tadeusz Nowak. Tématem jeho proslovu a následné diskuse byly nové způsoby slavení Světového dne misí (Misijní neděle) jako odpověď na nové chápání misijního poslání církve.

Třetí den byl věnován otázkám vlivu synodality na obnovu papežských misií, hlavní proslov přednesl o. Dinh Anh Nguyen, OFM, generální sekretář Papežské misijní unie a zúčastnění se seznámili se zprávou, kterou vypracovala Komise pro změnu stanov Papežských misijních děl.

Dalším tématem byla i příprava PMD na slavení Misijní neděle (19. října) v Jubilejním roce 2025. V pracovním programu nechyběla společná modlitba a slavení Eucharistie a také návštěva historických památek Budapešti.