Eucharistie a solidarita

Tak zní březnové téma přípravy na Národní eucharistický kongres. Po tématu jednoty, společenství plynule navazuje solidarita a po ní dubnová evangelizace. Logicky poskládaná témata na setkání katechetů vikariátu Tábor, které se konalo v Klokotech, přiblížil P. Mikuláš Selvek, OPraem. Na jeho úvod a návrhy k zamyšlení při adoraci navázal praktický vstup diecézní ředitelky Hany Koukalové. Ta nastínila několik možností, jak vést děti v katechezích zaměřených na téma solidarita. S biblickými postavičkami jsme vytvářeli příběh o milosrdném Samaritánovi, z pedagogiky Franze Ketta vybrali úvod do tématu pro nejmenší a z kamínků vytvářeli veliké srdce naplněné skutky lásky. Pro větší děti jsme sáhli do nabídky práce s obrazovými kartami na téma pomoc. Nad všemi aktivitami se skupinka setkávala interaktivně a užila si jak různé přístupy k možnostem katecheze, tak si snad účastníci odnáší další nápady a inspiraci pro misijní práci s dětmi.

2015-02-26 11.07.20 2015-02-26 11.05.58 2015-02-26 10.55.17 2015-02-26 10.55.07 2015-02-26 10.55.03 2015-02-26 10.49.17