Dárek pro misie

DSCN5620Misijní klubko a děti z Misijního klubka 114 pod vedením sestřiček z MŠ Lipenská v Českých Budějovicích nepřestává s krásnými překvapeními. Sestra Serafína mě požádala, abych na chvilku přišla, až budu mít cestu kolem školky a vyprávěla mi příběh: “Chlapec z Klubka na otázku rodičů, co by si přál pod stromeček prý odpověděl, že by chtěl hodně peněz. Rodiče byli z jeho odpovědi rozpačití, protože je překvapila chlapečkova rozhodnost v tak podivném rozhodnutí. Zeptali se ho tedy, jestli ví, na co by peníze chtěl.” A on věděl a čtenáři tohoto článku také, protože odpověď vidíte na obrázku. Po vánočních prázdninách přišel na setkání Klubka se svým dárkem pro chudší děti. (Po rozbalení mohu prozradit, že štědrý dárce nashromáždil pro misie 1198 Kč!)

P. Bůh odplať sestrám jejich požehnanou práci a kéž děti rostou v dobrém i nadále.