24. březen – Den modlitby a postu za misionáře mučedníky

Na 24. březen připadá Den postu a modliteb na památku misionářů, kteří prolili krev za evangelium. Jeho organizátorem jsou Papežská misijní díla, která tak zároveň připomínají výročí mučednické smrti arcibiskupa San Salvadoru, mons. Oscara Romera, který byl beatifikován 23. května 2015. Arcibiskup Romero byl zavražděn 24. března 1980 při mši svaté, kterou celebroval v nemocniční kapli.

“Mons. Romero byl dobrý pastýř, naplněný Boží láskou, který stál nablízku svým bratřím. Dosvědčoval evangelium až k smrti. Také dnes je ve světě prolévána krev mnoha křesťanů v jisté naději, že přinese plody v bohaté sklizni svatosti a spravedlnosti. Musíme být ochotni zemřít za svou víru, i když nám Pán tuto poctu třeba neudělí…Dát život neznamená pouze podstoupit smrt, nýbrž vydávat se v přidělených úkolech, tichu, modlitbě, v poctivém vykonávání povinností. Mučednictví není věcí minulosti. A mučedníci nejsou jen hlavní postavy na pěkných obrázcích, které krášlí naše kostely, a které si nostalgicky připomínáme. Mučedník je bratr, je to sestra, kteří nás nadále uvádějí do tajemství společenství svatých a kteří ve spojení s Kristem nezanedbávají naši pozemskou pouť, naše utrpení a smrtelnou úzkost.“  (papež František)                                                                                                                                               

Podle agentury Fides při Kongregaci pro evangelizaci národů v roce 2017 vydalo nejvyšší svědectví o Kristu a po celém světě bylo zavražděno celkem 23 katolických pastoračních pracovníků: 13 kněží, 1 řeholník, 1 řeholnice a 8 laikůJejich jména spolu s dostupnými informacemi o jejich životech si 24. března v Den modlitby a postu za zabité misionáře připomínáme.

Podle informací agentury Fides bylo v letech 2000 – 2016 po celém světě usmrceno 424 pracovníků pastorační péče, včetně pěti biskupů.

Většina pastoračních pracovníků byla zavražděna při pokusu o krádež, v některých případech došlo k násilnému přepadení. Svědčí to o morálním úpadku a ekonomické a kulturní bídě, která vyvolává násilí a lhostejnost k lidskému životu. Podrobné informace, přehled podle kontinentů a okolnosti smrti zabitých misionářů naleznete zde.

Papež František upozorňuje, že mučednictví křesťanů zůstává skryto očím tohoto světa. „Mučedníci jsou ti, kdo posunují církev vpřed, jsou oporou církve, kterou podpořili a podporují dodnes. A dnes je jich víc než v prvních staletích. Média o tom nemluví, protože to nebudí zájem, ale mnoho křesťanů v dnešním světě je blahoslavených, protože jsou pronásledováni, tupeni a vězněni. Mnozí jsou ve vězení jenom proto, že nosili na krku křížek nebo vyznali Ježíše Krista! Toto je sláva církve, naše opora a také naše pokoření, protože my máme všechno, všechno nám připadá snadné a když nám něco chybí, stěžujeme si… Pomysleme však na tyto bratry a sestry, kteří dnes v mnohem větším počtu než v prvních staletích podstupují mučednictví!

„Odvážím se tvrzení, že církev bez mučedníků je církev bez Ježíše. Modleme se za naše mučedníky a za církve, které nemají svobodu projevu. Oni, svým mučednictvím, svědectvím, utrpením a obětováním svého života jsou setbou budoucích křesťanů.”

Vzpomínáme na misionáře mučedníky, protože podstoupili určitou životní volbu – darovat život za druhé, a to zejména ve službě chudým lidem. Pamatujeme na ně jako na svědky, kteří poznamenali naši pouť a pouť církve.

Jak prožít Den modlitby a postu za misionáře – mučedníky?

Rádi bychom, aby se povědomí o bratřích a sestrách, kteří v naší době podstupují násilnou smrt při hlásání evangelia, rozšířilo co nejvíce, a abychom si hlavně my všichni lépe uvědomili misijní rozměr své vlastní víry. V křesťanské tradici jsou modlitba a půst skutky lásky a sdílení s Bohem a s Církví. Prožívat je právě u příležitosti tohoto dne znamená prosit Boha, aby pomáhal všem misionářkám, misionářům a křesťanským komunitám, které ještě i dnes žijí v prostředí diskriminace a pronásledování.

Nabízíme Vám hned několik možností, jak tento Den modlitby a postu za misionáře – mučedníky prožít:

– Obětovat své modlitby a půst na výše uvedený úmysl.
Navštívit nemocné v nemocnicích, seniory, trpící a opuštěné.
– Nemocní a trpící mohou své bolesti obětovat v tento den za misionáře a misionářky zabité loni pro hlásání evangelia.
– Zaslat dar ušetřený postem na projekt Papežských misijních děl a tím podpořit práci misionářů.
Zorganizovat a zúčastnit se chvíle společné modlitby za misionáře mučedníky.
– Pomodlit se křížovou cestu.
K oslavám Dne modlitby a postu za misionáře – mučedníky můžete použít:
– video, biografické údaje a okolnosti smrti o zabitých misionářích v roce 2017
– Křížovou cestu misionářů mučedníků, Křížovou cestu pro malé misionáře (k dispozici v Národní kanceláři PMD), Misijní křížovou cestu