Pravidelná misijní setkání

Horské klubání

Horské klubání je aktivitou pro členy Misijních klubek – odměnou za jejich pomoc misiím. Každý rok se v horském prostředí Krkonoš schází kolem stovky dětí v doprovodu dospělých, aby se zde společně bavily, modlily se a sdílely se v radosti i zkušenostech.

 

Misijní pouť

Toto společné setkání, konaná 1 x ročně obvykle poslední sobotu měsíce května, je určeno hlavně pro dospělé. Je příležitostí k modlitbě za misie, seznámení se s misijní tematikou a činností Papežských misijních děl.

 

Misijní kongres dětí

Celostátní misijní kongresy dětí se konají vždy koncem září či začátkem října a to 1 x za 3 roky. Kongresy jsou určeny zvláště dětem zapojeným do Papežského misijního díla dětí (PMDD) a jsou vyvrcholením misijního úsilí dětí. Je to příležitost pro vzájemné poznání, získání nápadů pro práci s dětmi a prožití radosti ze společně strávených chvil při hře a modlitbě.

 

Misijní den

Každá diecéze, vikariát, farnost  či společenství si může pro děti uspořádat i svůj malý „misijní kongres“ v rámci  Misijního dne. Tyto misijní dny jsou snadno dostupné místním dětem, hezkým způsobem stmelují společenství a pomáhají šířit radost Božího království i do  misijních zemí. Přiblížení již proběhlých setkání naleznete ve starších Aktualitách.